Saturday, October 13, 2012

Thảo luận với Luật Sư Đỗ Phủ

Thứ Bảy ngày 13.10.2012     

Kính thưa quí thính giả, ngày 12 tháng 10, hệ thống truyền hình SBTN đã phối hợp với một số đoàn thể phát động chiến dịch chiến dịch "Nhân Quyền Cho Việt Nam: Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói" để kêu gọi các quốc gia trên thế giới quan tâm đến tình trạng nhân quyền ngày càng tội tệ tại Việt Nam. Để tìm hiểu về chiến dịch vận đồng này, mời quí thính giả theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi với Luật Sư Đỗ Phủ, phó tổng giám đốc truyền hình SBTN và là một trong những người chủ động tổ chức chiến dịch này

No comments:

Post a Comment