Thursday, August 6, 2020

Mời Nghe Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi

Mời Nghe
Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
Nghe Chương Trình Phát Thanh Hôm Nay 
Thứ Năm, ngày 06.08.2020


Nghe Các Chương Trình Đã Phát
Thứ Tư, ngày 05.08.2020
Thứ Ba, ngày 04.08.2020
Chủ Nhật, ngày 02.08.2020
Thứ Hai, ngày 03.08.2020
Thứ Bảy, ngày 01.08.2020
Thứ Sáu, ngày 31.07.2020
Thứ Năm, ngày 30.07.2020
Thứ Tư, ngày 29.07.2020
Thứ Ba, ngày 28.07.2020
Thứ Hai, ngày 27.07.2020
Chủ Nhật, ngày 26.07.2020
Thứ Bảy, ngày 25.07.2020
Thứ Sáu, ngày 24.07.2020
Thứ Năm, ngày 23.07.2020
Thứ Tư, ngày 22.07.2020
Thứ Ba, ngày 21.07.2020
Thứ Hai, ngày 20.07.2020
Chủ Nhật, ngày 19.07.2020
Thứ Bảy, ngày 18.07.2020
Thứ Sáu, ngày 10.07.2020
Thứ Năm, ngày 16.07.2020
Thứ Tư, ngày 15.07.2020
Thứ Ba, ngày 07.07.2020
Thứ Hai, ngày 13.07.2020
Chủ Nhật, ngày 12.07.2020
Thứ Bảy, ngày 11.07.2020
Thứ Sáu, ngày 10.07.2020
Thứ Năm, ngày 09.07.2020
Thứ Tư, ngày 08.07.2020
Thứ Ba, ngày 07.07.2020
Thứ Hai, ngày 06.07.2020
Chủ Nhật, ngày 05.07.2020
Thứ Bảy, ngày 04.07.2020
Thứ Sáu, ngày 03.07.2020
Thứ Năm, ngày 02.07.2020
Thứ Tư, ngày 01.07.2020
Thứ Ba, ngày 30.06.2020
Thứ Hai, ngày 29.06.2020
Chủ Nhật, ngày 28.06.2020
Thứ Bảy, ngày 27.06.2020
Thứ Sáu, ngày 26.06.2020
Thứ Năm, ngày 25.06.2020
Thứ Tư, ngày 24.06.2020
Thứ Ba, ngày 23.06.2020
Thứ Hai, ngày 22.06.2020
Chủ Nhật, ngày 21.06.2020
Thứ Bảy, ngày 20.06.2020
Thứ Sáu, ngày 19.06.2020
Thứ Năm, ngày 18.06.2020
Thứ Tư, ngày 17.06.2020
Thứ Ba, ngày 16.06.2020
Thứ Hai, ngày 15.06.2020
Chủ Nhật, ngày 14.06.2020
Thứ Bảy, ngày 13.06.2020
Thứ Sáu, ngày 12.06.2020
Thứ Năm, ngày 11.06.2020
Thứ Tư, ngày 10.06.2020
Thứ Ba, ngày 09.06.2020
Thứ Hai, ngày 08.06.2020
Chủ Nhật, ngày 07.06.2020
Thứ Bảy, ngày 06.06.2020
Thứ Sáu, ngày 05.06.2020
Thứ Năm, ngày 04.06.2020
Thứ Tư, ngày 03.06.2020
Thứ Ba, ngày 02.06.2020
Thứ Hai, ngày 01.06.2020
Chủ Nhật, ngày 31.05.2020
Thứ Bảy, ngày 30.05.2020
Thứ Sáu, ngày 29.05.2020
Thứ Năm, ngày 28.05.2020
Thứ Tư, ngày 27.05.2020
Thứ Ba, ngày 26.05.2020
Thứ Hai, ngày 25.05.2020
Chủ Nhật, ngày 24.05.2020
Thứ Bảy, ngày 23.05.2020
Thứ Sáu, ngày 22.05.2020
Thứ Năm, ngày 21.05.2020
Thứ Tư, ngày 20.05.2020
Thứ Ba, ngày 19.05.2020
Thứ Hai, ngày 18.05.2020
Chủ Nhật, ngày 17.05.2020
Thứ Bảy, ngày 16.05.2020
Thứ Sáu, ngày 15.05.2020
Thứ Năm, ngày 14.05.2020
Thứ Tư, ngày 13.05.2020
Thứ Ba, ngày 12.05.2020
Thứ Hai, ngày 11.05.2020
Chủ Nhật, ngày 10.05.2020
Thứ Bảy, ngày 09.05.2020
Thứ Sáu, ngày 08.05.2020
Thứ Năm, ngày 07.05.2020
Thứ Tư, ngày 06.05.2020
Thứ Ba, ngày 05.05.2020
Thứ Hai, ngày 04.05.2020
Chủ Nhật, ngày 03.05.2020
Thứ Bảy, ngày 02.05.2020
Thứ Sáu, ngày 01.05.2020
Thứ Năm, ngày 30.04.2020
Thứ Tư, ngày 29.04.2020
Thứ Ba, ngày 28.04.2020
Thứ Hai, ngày 27.04.2020
Chủ Nhật, ngày 26.04.2020
Thứ Bảy, ngày 25.04.2020
Thứ Sáu, ngày 24.04.2020
Thứ Năm, ngày 23.04.2020
Thứ Tư, ngày 22.04.2020
Thứ Ba, ngày 21.04.2020
Thứ Hai, ngày 20.04.2020
Chủ Nhật, ngày 19.04.2020
Thứ Bảy, ngày 18.04.2020
Thứ Sáu, ngày 17.04.2020
Thứ Năm, ngày 16.04.2020
Thứ Tư, ngày 15.04.2020
Thứ Ba, ngày 14.04.2020
Thứ Hai, ngày 13.04.2020
Chủ Nhật, ngày 12.04.2020
Thứ Bảy, ngày 11.04.2020
Thứ Sáu, ngày 10.04.2020
Thứ Năm, ngày 09.04.2020
Thứ Tư, ngày 08.04.2020
Thứ Ba, ngày 07.04.2020
Thứ Hai, ngày 06.04.2020
Chủ Nhật, ngày 05.04.2020
Thứ Bảy, ngày 04.04.2020
Thứ Sáu, ngày 03.04.2020
Thứ Năm, ngày 02.04.2020
Thứ Tư, ngày 01.04.2020
Thứ Ba, ngày 31.03.2020
Thứ Hai, ngày 30.03.2020
Chủ Nhật, ngày 29.03.2020
Thứ Bảy, ngày 28.03.2020
Thứ Sáu, ngày 27.03.2020
Thứ Năm, ngày 26.03.2020
Thứ Tư, ngày 25.03.2020
Thứ Ba, ngày 24.03.2020
Thứ Hai, ngày 23.03.2020
Chủ Nhật, ngày 22.03.2020
Thứ Bảy, ngày 21.03.2020
Thứ Sáu, ngày 20.03.2020
Thứ Năm, ngày 19.03.2020
Thứ Tư, ngày 18.03.2020
Thứ Ba, ngày 17.03.2020
Thứ Hai, ngày 16.03.2020
Chủ Nhật, ngày 15.03.2020
Thứ Bảy, ngày 14.03.2020
Thứ Sáu, ngày 13.03.2020
Thứ Năm, ngày 12.03.2020
Thứ Tư, ngày 11.03.2020
Thứ Ba, ngày 10.03.2020
Thứ Hai, ngày 09.03.2020
Chủ Nhật, ngày 08.03.2020
Thứ Bảy, ngày 07.03.2020
Thứ Sáu, ngày 06.03.2020
Thứ Năm, ngày 05.03.2020
Thứ Tư, ngày 04.03.2020
Thứ Ba, ngày 03.03.2020
Thứ Hai, ngày 02.03.2020
Chủ Nhật, ngày 01.03.2020
Thứ Bảy, ngày 29.02.2020
Thứ Sáu, ngày 28.02.2020
Thứ Năm, ngày 27.02.2020
Thứ Tư, ngày 26.02.2020
Thứ Ba, ngày 25.02.2020
Thứ Hai, ngày 24.02.2020
Chủ Nhật, ngày 23.02.2020
Thứ Bảy, ngày 22.02.2020
Thứ Sáu, ngày 21.02.2020
Thứ Năm, ngày 20.02.2020
Thứ Tư, ngày 19.02.2020
Thứ Ba, ngày 18.02.2020
Thứ Hai, ngày 17.02.2020
Chủ Nhật, ngày 16.02.2020
Thứ Bảy, ngày 15.02.2020
Thứ Sáu, ngày 14.02.2020
Thứ Năm, ngày 13.02.2020
Thứ Tư, ngày 12.02.2020
Thứ Ba, ngày 11.02.2020
Thứ Hai, ngày 10.02.2020
Chủ Nhật, ngày 09.02.2020
Thứ Bảy, ngày 08.02.2020
Thứ Sáu, ngày 07.02.2020
Thứ Năm, ngày 06.02.2020
Thứ Ba, ngày 04.02.2020
Thứ Hai, ngày 03.02.2020
Chủ Nhật, ngày 02.02.2020
Thứ Bảy, ngày 01.02.2020
Thứ Sáu, ngày 31.01.2020
Thứ Năm, ngày 30.01.2020
Thứ Tư, ngày 29.01.2020
Thứ Ba, ngày 28.01.2020
Thứ Hai, ngày 27.01.2020
Chủ Nhật, ngày 26.01.2020
Thứ Bảy, ngày 25.01.2020
Thứ Sáu, ngày 24.01.2020
Thứ Năm, ngày 23.01.2020
Thứ Tư, ngày 22.01.2020
Thứ Ba, ngày 21.01.2020
Thứ Hai, ngày 20.01.2020
Chủ Nhật, ngày 19.01.2020
Thứ Bảy, ngày 18.01.2020
Thứ Sáu, ngày 17.01.2020
Thứ Năm, ngày 16.01.2020
Thứ Tư, ngày 15.01.2020
Thứ Ba, ngày 14.01.2020
Thứ Hai, ngày 13.01.2020
Chủ Nhật, ngày 12.01.2020
Thứ Bảy, ngày 11.01.2020
Thứ Sáu, ngày 10.01.2020
Thứ Năm, ngày 09.01.2020
Thứ Tư, ngày 08.01.2020
Thứ Ba, ngày 07.01.2020
Thứ Hai, ngày 06.01.2020
Chủ Nhật, ngày 05.01.2020
Thứ Bảy, ngày 04.01.2020
Thứ Sáu, ngày 03.01.2020
Thứ Năm, ngày 02.01.2020
Thứ Tư, ngày 01.01.2020
Thứ Ba, ngày 31.12.2019
Thứ Hai, ngày 30.12.2019
Chủ Nhật, ngày 29.12.2019
Thứ Bảy, ngày 28.12.2019
Thứ Sáu, ngày 27.12.2019
Thứ Năm, ngày 26.12.2019
Thứ Tư, ngày 25.12.2019
Thứ Ba, ngày 24.12.2019
Thứ Hai, ngày 23.12.2019
Chủ Nhật, ngày 22.12.2019
Thứ Bảy, ngày 21.12.2019
Thứ Sáu, ngày 20.12.2019
Thứ Năm, ngày 19.12.2019
Thứ Tư, ngày 18.12.2019
Thứ Ba, ngày 17.12.2019
Thứ Hai, ngày 16.12.2019
Chủ Nhật, ngày 15.12.2019
Thứ Bảy, ngày 14.12.2019
Thứ Sáu, ngày 13.12.2019
Thứ Năm, ngày 12.12.2019
Thứ Tư, ngày 11.12.2019
Thứ Ba, ngày 10.12.2019
Thứ Hai, ngày 09.12.2019
Chủ Nhật, ngày 08.12.2019
Thứ Bảy, ngày 07.12.2019
Thứ Sáu, ngày 06.12.2019
Thứ Năm, ngày 05.12.2019
Thứ Tư, ngày 04.12.2019
Thứ Ba, ngày 03.12.2019
Thứ Hai, ngày 02.12.2019
Chủ Nhật, ngày 01.12.2019
Thứ Bảy, ngày 30.11.2019
Thứ Sáu, ngày 29.11.2019
Thứ Năm, ngày 28.11.2019
Thứ Tư, ngày 27.11.2019
Thứ Ba, ngày 26.11.2019
Thứ Hai, ngày 25.11.2019
Chủ Nhật, ngày 24.11.2019
Thứ Bảy, ngày 23.11.2019
Thứ Sáu, ngày 22.11.2019
Thứ Năm, ngày 21.11.2019
Thứ Tư, ngày 20.11.2019
Thứ Ba, ngày 19.11.2019
Thứ Hai, ngày 18.11.2019
Chủ Nhật, ngày 17.11.2019
Thứ Bảy, ngày 16.11.2019
Thứ Sáu, ngày 15.11.2019
Thứ Năm, ngày 14.11.2019
Thứ Tư, ngày 13.11.2019
Thứ Ba, ngày 12.11.2019
Thứ Hai, ngày 11.11.2019
Chủ Nhật, ngày 10.11.2019
Thứ Bảy, ngày 09.11.2019
Thứ Sáu, ngày 08.11.2019
Thứ Năm, ngày 07.11.2019
Thứ Tư, ngày 06.11.2019
Thứ Ba, ngày 05.11.2019
Thứ Hai, ngày 04.11.2019
Chủ Nhật, ngày 03.11.2019
Thứ Bảy, ngày 02.11.2019
Thứ Sáu, ngày 01.11.2019
Thứ Năm, ngày 31.10.2019
Thứ Tư, ngày 30.10.2019
Thứ Ba, ngày 29.10.2019
Thứ Hai, ngày 21.10.2019
Chủ Nhật, ngày 27.10.2019
Thứ Bảy, ngày 26.10.2019
Thứ Sáu, ngày 25.10.2019
Thứ Năm, ngày 24.10.2019
Thứ Tư, ngày 23.10.2019
Thứ Hai, ngày 21.10.2019
Chủ Nhật, ngày 20.10.2019
Thứ Bảy, ngày 19.10.2019
Thứ Sáu, ngày 18.10.2019
Thứ Năm, ngày 17.10.2019
Thứ Tư, ngày 16.10.2019
Thứ Ba, ngày 15.10.2019
Thứ Hai, ngày 14.10.2019
Chủ Nhật, ngày 13.10.2019
Thứ Bảy, ngày 12.10.2019
Thứ Sáu, ngày 11.10.2019
Thứ Năm, ngày 10.10.2019
Thứ Tư, ngày 09.10.2019
Thứ Ba, ngày 08.10.2019
Thứ Hai, ngày 07.10.2019
Chủ Nhật, ngày 06.10.2019
Thứ Bảy, ngày 05.10.2019
Thứ Sáu, ngày 04.10.2019
Thứ Năm, ngày 03.10.2019
Thứ Tư, ngày 02.10.2019
Thứ Ba, ngày 01.10.2019
Thứ Hai, ngày 30.09.2019
Chủ Nhật, ngày 29.09.2019
Thứ Bảy, ngày 28.09.2019
Thứ Sáu, ngày 27.09.2019
Thứ Năm, ngày 26.09.2019
Thứ Tư, ngày 25.09.2019
Thứ Ba, ngày 24.09.2019
Thứ Hai, ngày 23.09.2019
Chủ Nhật, ngày 22.09.2019
Thứ Bảy, ngày 21.09.2019
Thứ Sáu, ngày 20.09.2019
Thứ Năm, ngày 19.09.2019
Thứ Tư, ngày 18.09.2019
Thứ Ba, ngày 17.09.2019
Thứ Hai, ngày 16.09.2019
Chủ Nhật, ngày 15.09.2019
Thứ Bảy, ngày 14.09.2019
Thứ Sáu, ngày 13.09.2019
Thứ Năm, ngày 12.09.2019
Thứ Tư, ngày 11.09.2019
Thứ Ba, ngày 10.09.2019
Thứ Hai, ngày 09.09.2019
Chủ Nhật, ngày 08.09.2019
Thứ Bảy, ngày 07.09.2019
Thứ Sáu, ngày 06.09.2019
Thứ Năm, ngày 05.09.2019
Thứ Tư, ngày 04.09.2019
Thứ Ba, ngày 03.09.2019
Thứ Hai, ngày 02.09.2019
Chủ Nhật, ngày 01.09.2019
Thứ Bảy, ngày 31.08.2019
Thứ Sáu, ngày 30.08.2019
Thứ Năm, ngày 29.08.2019
Thứ Tư, ngày 28.08.2019
Thứ Ba, ngày 27.08.2019
Thứ Hai, ngày 26.08.2019
Chủ Nhật, ngày 25.08.2019
Thứ Bảy, ngày 24.08.2019
Thứ Sáu, ngày 23.08.2019
Thứ Năm, ngày 22.08.2019
Thứ Tư, ngày 21.08.2019
Thứ Ba, ngày 20.08.2019
Thứ Hai, ngày 19.08.2019
Chủ Nhật, ngày 18.08.2019
Thứ Bảy, ngày 17.08.2019
Thứ Sáu, ngày 16.08.2019
Thứ Năm, ngày 15.08.2019
Thứ Tư, ngày 14.08.2019
Thứ Ba, ngày 13.08.2019
Thứ Hai, ngày 12.08.2019
Chủ Nhật, ngày 11.08.2019
Thứ Bảy, ngày 10.08.2019
Thứ Sáu, ngày 09.08.2019
Thứ Năm, ngày 08.08.2019
Thứ Tư, ngày 07.08.2019
Thứ Ba, ngày 06.08.2019
Thứ Hai, ngày 05.08.2019
Chủ Nhật, ngày 04.08.2019
Thứ Bảy, ngày 03.08.2019
Thứ Sáu, ngày 02.08.2019
Thứ Năm, ngày 01.08.2019
Thứ Tư, ngày 31.07.2019
Thứ Ba, ngày 30.07.2019
Thứ Hai, ngày 29.07.2019
Chủ Nhật, ngày 28.07.2019
Thứ Bảy, ngày 27.07.2019
Thứ Sáu, ngày 26.07.2019
Thứ Năm, ngày 25.07.2019
Thứ Tư, ngày 24.07.2019
Thứ Ba, ngày 23.07.2019
Thứ Hai, ngày 22.07.2019
Chủ Nhật, ngày 21.07.2019
Thứ Bảy, ngày 20.07.2019
Thứ Sáu, ngày 19.07.2019
Thứ Năm, ngày 18.07.2019
Thứ Tư, ngày 17.07.2019
Thứ Ba, ngày 16.07.2019
Thứ Hai, ngày 15.07.2019
Chủ Nhật, ngày 14.07.2019
Thứ Bảy, ngày 13.07.2019
Thứ Sáu, ngày 12.07.2019
Thứ Năm, ngày 11.07.2019
Thứ Tư, ngày 10.07.2019
Thứ Ba, ngày 09.07.2019
Thứ Hai, ngày 08.07.2019
Chủ Nhật, ngày 07.07.2019
Thứ Bảy, ngày 06.07.2019
Thứ Sáu, ngày 05.07.2019
Thứ Năm, ngày 04.07.2019
Thứ Tư, ngày 03.07.2019
Thứ Ba, ngày 02.07.2019
Thứ Hai, ngày 01.07.2019
Chủ Nhật, ngày 30.06.2019
Thứ Bảy, ngày 29.06.2019
Thứ Sáu, ngày 28.06.2019
Thứ Năm, ngày 27.06.2019
Thứ Tư, ngày 26.06.2019
Thứ Ba, ngày 25.06.2019
Thứ Hai, ngày 24.06.2019
Chủ Nhật, ngày 23.06.2019
Thứ Bảy, ngày 22.06.2019
Thứ Sáu, ngày 21.06.2019
Thứ Năm, ngày 20.06.2019
Thứ Tư, ngày 19.06.2019
Thứ Ba, ngày 18.06.2019
Thứ Hai, ngày 17.06.2019
Chủ Nhật, ngày 16.06.2019
Thứ Bảy, ngày 15.06.2019
Thứ Sáu, ngày 14.06.2019
Thứ Năm, ngày 13.06.2019
Thứ Tư, ngày 12.06.2019
Thứ Ba, ngày 11.06.2019
Thứ Hai, ngày 10.06.2019
Chủ Nhật, ngày 09.06.2019
Thứ Bảy, ngày 08.06.2019
Thứ Sáu, ngày 07.06.2019
Thứ Năm, ngày 06.06.2019
Thứ Tư, ngày 05.06.2019
Thứ Ba, ngày 04.06.2019
Thứ Hai, ngày 03.06.2019
Chủ Nhật, ngày 02.06.2019
Thứ Bảy, ngày 01.06.2019
Thứ Sáu, ngày 31.05.2019
Thứ Năm, ngày 30.05.2019
Thứ Tư, ngày 29.05.2019
Thứ Ba, ngày 28.05.2019
Thứ Hai, ngày 27.05.2019
Chủ Nhật, ngày 26.05.2019
Thứ Bảy, ngày 25.05.2019
Thứ Sáu, ngày 24.05.2019
Thứ Năm, ngày 23.05.2019
Thứ Tư, ngày 22.05.2019
Thứ Ba, ngày 21.05.2019
Thứ Hai, ngày 20.05.2019
Chủ Nhật, ngày 19.05.2019
Thứ Bảy, ngày 18.05.2019
Thứ Sáu, ngày 17.05.2019
Thứ Năm, ngày 16.05.2019
Thứ Tư, ngày 15.05.2019
Thứ Ba, ngày 14.05.2019
Thứ Hai, ngày 13.05.2019
Chủ Nhật, ngày 12.05.2019
Thứ Bảy, ngày 11.05.2019
Thứ Sáu, ngày 10.05.2019
Thứ Năm, ngày 09.05.2019
Thứ Tư, ngày 08.05.2019
Thứ Ba, ngày 07.05.2019
Thứ Hai, ngày 06.05.2019
Chủ Nhật, ngày 05.05.2019
Thứ Bảy, ngày 04.05.2019
Thứ Sáu, ngày 03.05.2019
Thứ Năm, ngày 02.05.2019
Thứ Tư, ngày 01.05.2019
Thứ Ba, ngày 30.04.2019
Thứ Hai, ngày 29.04.2019
Chủ Nhật, ngày 28.04.2019
Thứ Bảy, ngày 27.04.2019
Thứ Sáu, ngày 26.04.2019
Thứ Năm, ngày 25.04.2019
Thứ Tư, ngày 24.04.2019
Thứ Ba, ngày 23.04.2019
Thứ Hai, ngày 22.04.2019
Chủ Nhật, ngày 21.04.2019
Thứ Bảy, ngày 20.04.2019
Thứ Sáu, ngày 19.04.2019
Thứ Năm, ngày 18.04.2019
Thứ Tư, ngày 17.04.2019
Thứ Ba, ngày 16.04.2019
Thứ Hai, ngày 15.04.2019
Chủ Nhật, ngày 14.04.2019
Thứ Bảy, ngày 13.04.2019
Thứ Sáu, ngày 12.04.2019
Thứ Năm, ngày 11.04.2019
Thứ Tư, ngày 10.04.2019
Thứ Ba, ngày 09.04.2019
Thứ Hai, ngày 08.04.2019
Chủ Nhật, ngày 07.04.2019
Thứ Bảy, ngày 06.04.2019
Thứ Sáu, ngày 05.04.2019
Thứ Năm, ngày 04.04.2019
Thứ Tư, ngày 03.04.2019
Thứ Ba, ngày 02.04.2019
Thứ Hai, ngày 01.04.2019
Chủ Nhật, ngày 31.03.2019
Thứ Bảy, ngày 30.03.2019
Thứ Sáu, ngày 29.03.2019
Thứ Năm, ngày 28.03.2019
Thứ Tư, ngày 27.03.2019
Thứ Ba, ngày 26.03.2019
Thứ Hai, ngày 25.03.2019
Chủ Nhật, ngày 24.03.2019
Thứ Bảy, ngày 23.03.2019
Thứ Sáu, ngày 22.03.2019
Thứ Năm, ngày 21.03.2019
Thứ Tư, ngày 20.03.2019
Thứ Ba, ngày 19.03.2019
Thứ Hai, ngày 18.03.2019
Chủ Nhật, ngày 17.03.2019
Thứ Bảy, ngày 16.03.2019
Thứ Sáu, ngày 15.03.2019
Thứ Năm, ngày 14.03.2019
Thứ Tư, ngày 13.03.2019
Thứ Ba, ngày 12.03.2019
Thứ Hai, ngày 11.03.2019
Chủ Nhật, ngày 10.03.2019
Thứ Bảy, ngày 09.03.2019
Thứ Sáu, ngày 08.03.2019
Thứ Năm, ngày 07.03.2019
Thứ Tư, ngày 06.03.2019
Thứ Ba, ngày 05.03.2019
Thứ Hai, ngày 04.03.2019
Chủ Nhật, ngày 03.03.2019
Thứ Bảy, ngày 02.03.2019
Thứ Sáu, ngày 01.03.2019
Thứ Năm, ngày 28.02.2019
Thứ Tư, ngày 27.02.2019
Thứ Ba, ngày 26.02.2019
Thứ Hai, ngày 25.02.2019
Chủ Nhật, ngày 24.02.2019
Thứ Bảy, ngày 23.02.2019
Thứ Sáu, ngày 22.02.2019
Thứ Năm, ngày 21.02.2019
Thứ Tư, ngày 20.02.2019
Thứ Ba, ngày 19.02.2019
Thứ Hai, ngày 18.02.2019
Chủ Nhật, ngày 17.02.2019
Thứ Bảy, ngày 16.02.2019
Thứ Sáu, ngày 15.02.2019
Thứ Năm, ngày 14.02.2019
Thứ Tư, ngày 13.02.2019
Thứ Ba, ngày 12.02.2019
Thứ Hai, ngày 11.02.2019
Chủ Nhật, ngày 10.02.2019
Thứ Bảy, ngày 09.02.2019
Thứ Sáu, ngày 08.02.2019
Thứ Năm, ngày 07.02.2019
Thứ Tư, ngày 06.02.2019
Thứ Ba, ngày 05.02.2019
Thứ Hai, ngày 04.02.2019
Chủ Nhật, ngày 03.02.2019
Thứ Bảy, ngày 02.02.2019
Thứ Sáu, ngày 01.02.2019
Thứ Năm, ngày 31.01.2019
Thứ Tư, ngày 30.01.2019
Thứ Ba, ngày 29.01.2019
Thứ Hai, ngày 28.01.2019
Chủ Nhật, ngày 27.01.2019
Thứ Bảy, ngày 26.01.2019
Thứ Sáu, ngày 25.01.2019
Thứ Năm, ngày 24.01.2019
Thứ Tư, ngày 23.01.2019
Thứ Ba, ngày 22.01.2019
Thứ Hai, ngày 21.01.2019
Chủ Nhật, ngày 20.01.2019
Thứ Bảy, ngày 19.01.2019
Thứ Sáu, ngày 18.01.2019
Thứ Năm, ngày 17.01.2019
Thứ Tư, ngày 16.01.2019
Thứ Ba, ngày 15.01.2019
Thứ Hai, ngày 14.01.2019
Chủ Nhật, ngày 13.01.2019
Thứ Bảy, ngày 12.01.2019
Thứ Sáu, ngày 11.01.2019
Thứ Năm, ngày 10.01.2019
Thứ Tư, ngày 09.01.2019
Thứ Ba, ngày 08.01.2019
Thứ Hai, ngày 07.01.2019
Chủ Nhật, ngày 06.01.2019
Thứ Bảy, ngày 05.01.2019
Thứ Sáu, ngày 04.01.2019
Thứ Năm, ngày 03.01.2019
Thứ Tư, ngày 02.01.2019
Thứ Ba, ngày 01.01.2019
Thứ Hai, ngày 31.12.2018
Chủ Nhật, ngày 30.12.2018
Thứ Bảy, ngày 29.12.2018
Thứ Sáu, ngày 28.12.2018
Thứ Năm, ngày 27.12.2018
Thứ Tư, ngày 26.12.2018
Thứ Ba, ngày 25.12.2018
Thứ Hai, ngày 24.12.2018
Chủ Nhật, ngày 23.12.2018
Thứ Bảy, ngày 22.12.2018
Thứ Sáu, ngày 21.12.2018
Thứ Năm, ngày 20.12.2018
Thứ Tư, ngày 19.12.2018
Thứ Ba, ngày 18.12.2018
Thứ Hai, ngày 17.12.2018
Chủ Nhật, ngày 16.12.2018
Thứ Bảy, ngày 15.12.2018
Thứ Sáu, ngày 14.12.2018
Thứ Năm, ngày 13.12.2018
Thứ Tư, ngày 12.12.2018
Thứ Ba, ngày 11.12.2018
Thứ Hai, ngày 10.12.2018
Chủ Nhật, ngày 09.12.2018
Thứ Bảy, ngày 08.12.2018
Thứ Sáu, ngày 07.12.2018
Thứ Năm, ngày 06.12.2018
Thứ Tư, ngày 05.12.2018
Thứ Ba, ngày 04.12.2018
Thứ Hai, ngày 03.12.2018
Chủ Nhật, ngày 02.12.2018
Thứ Bảy, ngày 01.12.2018
Thứ Sáu, ngày 30.11.2018
Thứ Năm, ngày 29.11.2018
Thứ Tư, ngày 28.11.2018
Thứ Ba, ngày 27.11.2018
Thứ Hai, ngày 26.11.2018
Chủ Nhật, ngày 25.11.2018
Thứ Bảy, ngày 24.11.2018
Thứ Sáu, ngày 23.11.2018
Thứ Năm, ngày 22.11.2018
Thứ Tư, ngày 21.11.2018
Thứ Ba, ngày 20.11.2018
Thứ Hai, ngày 19.11.2018
Chủ Nhật, ngày 18.11.2018
Thứ Bảy, ngày 17.11.2018
Thứ Sáu, ngày 16.11.2018
Thứ Năm, ngày 15.11.2018
Thứ Tư, ngày 14.11.2018
Thứ Ba, ngày 13.11.2018
Thứ Hai, ngày 12.11.2018
Chủ Nhật, ngày 11.11.2018
Thứ Bảy, ngày 10.11.2018
Thứ Sáu, ngày 09.11.2018
Thứ Năm, ngày 08.11.2018
Thứ Tư, ngày 07.11.2018
Thứ Ba, ngày 06.11.2018
Thứ Hai, ngày 05.11.2018
Chủ Nhật, ngày 04.11.2018
Thứ Bảy, ngày 03.11.2018
Thứ Sáu, ngày 02.11.2018
Thứ Năm, ngày 01.11.2018
Thứ Tư, ngày 31.10.2018
Thứ Ba, ngày 30.10.2018
Thứ Hai, ngày 29.10.2018
Chủ Nhật, ngày 28.10.2018
Thứ Bảy, ngày 27.10.2018
Thứ Sáu, ngày 26.10.2018
Thứ Năm, ngày 25.10.2018
Thứ Tư, ngày 24.10.2018
Thứ Ba, ngày 23.10.2018
Thứ Hai, ngày 22.10.2018
Chủ Nhật, ngày 21.10.2018
Thứ Bảy, ngày 20.10.2018
Thứ Sáu, ngày 19.10.2018
Thứ Năm, ngày 18.10.2018
Thứ Tư, ngày 17.10.2018
Thứ Ba, ngày 16.10.2018
Thứ Hai, ngày 15.10.2018
Chủ Nhật, ngày 14.10.2018
Thứ Bảy, ngày 13.10.2018
Thứ Sáu, ngày 12.10.2018
Thứ Năm, ngày 11.10.2018
Thứ Tư, ngày 10.10.2018
Thứ Ba, ngày 09.10.2018
Thứ Hai, ngày 08.10.2018
Chủ Nhật, ngày 07.10.2018
Thứ Bảy, ngày 06.10.2018
Thứ Sáu, ngày 05.10.2018
Thứ Năm, ngày 04.10.2018
Thứ Tư, ngày 03.10.2018
Thứ Ba, ngày 02.10.2018
Thứ Hai, ngày 01.10.2018
Chủ Nhật, ngày 30.09.2018
Thứ Bảy, ngày 29.09.2018
Thứ Sáu, ngày 28.09.2018
Thứ Năm, ngày 27.09.2018
Thứ Tư, ngày 26.09.2018
Thứ Ba, ngày 25.09.2018
Thứ Hai, ngày 24.09.2018
Chủ Nhật, ngày 23.09.2018
Thứ Bảy, ngày 22.09.2018
Thứ Sáu, ngày 21.09.2018
Thứ Năm, ngày 20.09.2018
Thứ Tư, ngày 19.09.2018
Thứ Ba, ngày 18.09.2018
Thứ Hai, ngày 17.09.2018
Chủ Nhật, ngày 16.09.2018
Thứ Bảy, ngày 15.09.2018
Thứ Sáu, ngày 14.09.2018
Thứ Năm, ngày 13.09.2018
Thứ Tư, ngày 12.09.2018
Thứ Ba, ngày 11.09.2018
Thứ Hai, ngày 10.09.2018
Chủ Nhật, ngày 09.09.2018
Thứ Bảy, ngày 08.09.2018
Thứ Sáu, ngày 07.09.2018
Thứ Năm, ngày 06.09.2018
Thứ Tư, ngày 05.09.2018
Thứ Ba, ngày 04.09.2018
Thứ Hai, ngày 03.09.2018
Chủ Nhật, ngày 02.09.2018
Thứ Bảy, ngày 01.09.2018
Thứ Sáu, ngày 31.08.2018
Thứ Năm, ngày 30.08.2018
Thứ Tư, ngày 29.08.2018
Thứ Ba, ngày 28.08.2018
Thứ Hai, ngày 27.08.2018
Chủ Nhật, ngày 26.08.2018
Thứ Bảy, ngày 25.08.2018
Thứ Sáu, ngày 24.08.2018
Thứ Năm, ngày 23.08.2018
Thứ Tư, ngày 22.08.2018
Thứ Ba, ngày 21.08.2018
Thứ Hai, ngày 20.08.2018
Chủ Nhật, ngày 19.08.2018
Thứ Bảy, ngày 18.08.2018
Thứ Sáu, ngày 17.08.2018
Thứ Năm, ngày 16.08.2018
Thứ Tư, ngày 15.08.2018
Thứ Ba, ngày 14.08.2018
Thứ Hai, ngày 13.08.2018
Chủ Nhật, ngày 12.08.2018
Thứ Bảy, ngày 11.08.2018
Thứ Sáu, ngày 10.08.2018
Thứ Năm, ngày 09.08.2018
Thứ Tư, ngày 08.08.2018
Thứ Ba, ngày 07.08.2018
Thứ Hai, ngày 06.08.2018
Chủ Nhật, ngày 05.08.2018
Thứ Bảy, ngày 04.08.2018
Thứ Sáu, ngày 03.08.2018
Thứ Năm, ngày 02.08.2018
Thứ Tư, ngày 01.08.2018
Thứ Ba, ngày 31.07.2018
Thứ Hai, ngày 30.07.2018
Chủ Nhật, ngày 29.07.2018
Thứ Bảy, ngày 28.07.2018
Thứ Sáu, ngày 27.07.2018
Thứ Năm, ngày 26.07.2018
Thứ Tư, ngày 25.07.2018
Thứ Ba, ngày 24.07.2018
Thứ Hai, ngày 23.07.2018
Chủ Nhật, ngày 22.07.2018
Thứ Bảy, ngày 21.07.2018
Thứ Sáu, ngày 20.07.2018
Thứ Năm, ngày 19.07.2018
Thứ Tư, ngày 18.07.2018
Thứ Ba, ngày 17.07.2018
Thứ Hai, ngày 16.07.2018
Chủ Nhật, ngày 15.07.2018
Thứ Bảy, ngày 14.07.2018
Thứ Sáu, ngày 13.07.2018
Thứ Năm, ngày 12.07.2018
Thứ Tư, ngày 11.07.2018
Thứ Ba, ngày 10.07.2018
Thứ Hai, ngày 09.07.2018
Chủ Nhật, ngày 08.07.2018
Thứ Bảy, ngày 07.07.2018
Thứ Sáu, ngày 06.07.2018
Thứ Năm, ngày 05.07.2018
Thứ Tư, ngày 04.07.2018
Thứ Ba, ngày 03.07.2018
Thứ Hai, ngày 02.07.2018
Chủ Nhật, ngày 01.07.2018
Thứ Bảy, ngày 30.06.2018
Thứ Sáu, ngày 29.06.2018
Thứ Năm, ngày 28.06.2018
Thứ Tư, ngày 27.06.2018
Thứ Ba, ngày 26.06.2018
Thứ Hai, ngày 25.06.2018
Chủ Nhật, ngày 24.06.2018
Thứ Bảy, ngày 23.06.2018
Thứ Sáu, ngày 22.06.2018
Thứ Năm, ngày 21.06.2018
Thứ Tư, ngày 20.06.2018
Thứ Ba, ngày 19.06.2018
Thứ Hai, ngày 18.06.2018
Chủ Nhật, ngày 17.06.2018
Thứ Bảy, ngày 16.06.2018
Thứ Sáu, ngày 15.06.2018
Thứ Năm, ngày 14.06.2018
Thứ Tư, ngày 13.06.2018
Thứ Ba, ngày 12.06.2018
Thứ Hai, ngày 11.06.2018
Chủ Nhật, ngày 10.06.2018
Thứ Bảy, ngày 09.06.2018
Thứ Sáu, ngày 08.06.2018
Thứ Năm, ngày 07.06.2018
Thứ Tư, ngày 06.06.2018
Thứ Ba, ngày 05.06.2018
Thứ Hai, ngày 04.06.2018
Chủ Nhật, ngày 03.06.2018
Thứ Bảy, ngày 02.06.2018
Thứ Sáu, ngày 01.06.2018
Thứ Năm, ngày 31.05.2018
Thứ Tư, ngày 30.05.2018
Thứ Ba, ngày 29.05.2018
Thứ Hai, ngày 28.05.2018
Chủ Nhật, ngày 27.05.2018
Thứ Bảy, ngày 26.05.2018
Thứ Sáu, ngày 25.05.2018
Thứ Năm, ngày 24.05.2018
Thứ Tư, ngày 23..05.2018
Thứ Ba, ngày 22.05.2018
Thứ Hai, ngày 21.05.2018
Chủ Nhật, ngày 20.05.2018
Thứ Bảy, ngày 19.05.2018
Thứ Sáu, ngày 18.05.2018
Thứ Năm, ngày 17.05.2018
Thứ Tư, ngày 16..05.2018
Thứ Ba, ngày 15.05.2018
Thứ Hai, ngày 14.05.2018
Chủ Nhật, ngày 13.05.2018
Thứ Bảy, ngày 12.05.2018
Thứ Sáu, ngày 11.05.2018
Thứ Năm, ngày 10.05.2018
Thứ Tư, ngày 09..05.2018
Thứ Ba, ngày 08.05.2018
Thứ Hai, ngày 07.05.2018
Chủ Nhật, ngày 06.05.2018
Thứ Bảy, ngày 05.05.2018
Thứ Sáu, ngày 04.05.2018
Thứ Năm, ngày 03.05.2018
Thứ Tư, ngày 02..05.2018
Thứ Ba, ngày 01.05.2018
Thứ Hai, ngày 30.04.2018
Chủ Nhật, ngày 29.04.2018
Thứ Bảy, ngày 28.04.2018
Thứ Sáu, ngày 27.04.2018
Thứ Năm, ngày 26.04.2018
Thứ Tư, ngày 25.04.2018
Thứ Ba, ngày 24.04.2018
Thứ Hai, ngày 23.04.2018
Chủ Nhật, ngày 22.04.2018
Thứ Bảy, ngày 21.04.2018
Thứ Sáu, ngày 20.04.2018
Thứ Năm, ngày 19.04.2018
Thứ Tư, ngày 18.04.2018
Thứ Ba, ngày 17.04.2018
Thứ Hai, ngày 16.04.2018
Chủ Nhật, ngày 15.04.2018
Thứ Bảy, ngày 14.04.2018
Thứ Sáu, ngày 13.04.2018
Thứ Năm, ngày 12.04.2018
Thứ Tư, ngày 11.04.2018
Thứ Ba, ngày 10.04.2018
Thứ Hai, ngày 09.04.2018
Chủ Nhật, ngày 08.04.2018
Thứ Bảy, ngày 07.04.2018
Thứ Sáu, ngày 06.04.2018
Thứ Năm, ngày 05.04.2018
Thứ Tư, ngày 04.04.2018
Thứ Ba, ngày 03.04.2018
Thứ Hai, ngày 02.04.2018
Chủ Nhật, ngày 01.04.2018
Thứ Bảy, ngày 31.03.2018
Thứ Sáu, ngày 30.03.2018
Thứ Năm, ngày 29.03.2018
Thứ Tư, ngày 28.03.2018
Thứ Ba, ngày 27.03.2018
Thứ Hai, ngày 26.03.2018
Chủ Nhật, ngày 25.03.2018
Thứ Bảy, ngày 24.03.2018
Thứ Sáu, ngày 23.03.2018
Thứ Năm, ngày 22.03.2018
Thứ Tư, ngày 21.03.2018
Thứ Ba, ngày 20.03.2018
Thứ Hai, ngày 19.03.2018
Chủ Nhật, ngày 18.03.2018
Thứ Bảy, ngày 17.03.2018
Thứ Sáu, ngày 16.03.2018
Thứ Năm, ngày 15.03.2018
Thứ Tư, ngày 14.03.2018
Thứ Ba, ngày 13.03.2018
Thứ Hai, ngày 12.03.2018
Chủ Nhật, ngày 11.03.2018
Thứ Bảy, ngày 10.03.2018
Thứ Sáu, ngày 09.03.2018
Thứ Năm, ngày 08.03.2018
Thứ Tư, ngày 07.03.2018
Thứ Ba, ngày 06.03.2018
Thứ Hai, ngày 05.03.2018
Chủ Nhật, ngày 04.03.2018
Thứ Bảy, ngày 03.03.2018
Thứ Sáu, ngày 02.03.2018
Thứ Năm, ngày 01.03.2018
Thứ Tư, ngày 28.02.2018
Thứ Ba, ngày 27.02.2018
Thứ Hai, ngày 26.02.2018
Chủ Nhật, ngày 25.02.2018
Thứ Bảy, ngày 24.02.2018
Thứ Sáu, ngày 23.02.2018
Thứ Năm, ngày 22.02.2018
Thứ Tư, ngày 21.02.2018
Thứ Ba, ngày 20.02.2018
Thứ Hai, ngày 19.02.2018
Chủ Nhật, ngày 18.02.2018
Thứ Bảy, ngày 17.02.2018
Thứ Sáu, ngày 16.02.2018
Thứ Năm, ngày 15.02.2018
Thứ Tư, ngày 14.02.2018
Thứ Ba, ngày 13.02.2018
Thứ Hai, ngày 12.02.2018
Chủ Nhật, ngày 11.02.2018
Thứ Bảy, ngày 10.02.2018
Thứ Sáu, ngày 09.02.2018
Thứ Năm, ngày 08.02.2018
Thứ Tư, ngày 07.02.2018
Thứ Ba, ngày 06.02.2018
Thứ Hai, ngày 05.02.2018
Chủ Nhật, ngày 04.02.2018
Thứ Bảy, ngày 03.02.2018
Thứ Sáu, ngày 02.02.2018
Thứ Năm, ngày 01.02.2018
Thứ Tư, ngày 31.01.2018
Thứ Ba, ngày 30.01.2018
Thứ Hai, ngày 29.01.2018
Chủ Nhật, ngày 28.01.2018
Thứ Bảy, ngày 27.01.2018
Thứ Sáu, ngày 26.01.2018
Thứ Năm, ngày 25.01.2018
Thứ Tư, ngày 24.01.2018
Thứ Ba, ngày 23.01.2018
Thứ Hai, ngày 22.01.2018
Chủ Nhật, ngày 21.01.2018
Thứ Bảy, ngày 20.01.2018
Thứ Sáu, ngày 19.01.2018
Thứ Năm, ngày 18.01.2018
Thứ Tư, ngày 17.01.2018
Thứ Ba, ngày 16.01.2018
Thứ Hai, ngày 15.01.2018
Chủ Nhật, ngày 14.01.2018
Thứ Bảy, ngày 13.01.2018
Thứ Sáu, ngày 12.01.2018
Thứ Năm, ngày 11.01.2018
Thứ Tư, ngày 10.01.2018
Thứ Ba, ngày 09.01.2018
Thứ Hai, ngày 08.01.2018
Chủ Nhật, ngày 07.01.2018
Thứ Bảy, ngày 06.01.2018
Thứ Sáu, ngày 05.01.2018
Thứ Năm, ngày 04.01.2018
Thứ Tư, ngày 03.01.2018
Thứ Ba, ngày 02.01.2018
Thứ Hai, ngày 01.01.2018
Chủ Nhật, ngày 31.12.2017
Thứ Bảy, ngày 30.12.2017
Thứ Sáu, ngày 29.12.2017
Thứ Năm, ngày 28.12.2017
Thứ Tư, ngày 27.12.2017
Thứ Ba, ngày 26.12.2017
Thứ Hai, ngày 25.12.2017
Chủ Nhật, ngày 24.12.2017
Thứ Bảy, ngày 23.12.2017
Thứ Sáu, ngày 22.12.2017
Thứ Năm, ngày 21.12.2017
Thứ Tư, ngày 20.12.2017
Thứ Ba, ngày 19.12.2017
Thứ Hai, ngày 18.12.2017
Chủ Nhật, ngày 17.12.2017
Thứ Bảy, ngày 16.12.2017
Thứ Sáu, ngày 15.12.2017
Thứ Năm, ngày 14.12.2017
Thứ Tư, ngày 13.12.2017
Thứ Ba, ngày 12.12.2017
Thứ Hai, ngày 11.12.2017
Chủ Nhật, ngày 10.12.2017
Thứ Bảy, ngày 09.12.2017
Thứ Sáu, ngày 08.12.2017
Thứ Năm, ngày 07.12.2017
Thứ Tư, ngày 06.12.2017
Thứ Ba, ngày 05.12.2017
Thứ Hai, ngày 04.12.2017
Chủ Nhật, ngày 03.12.2017
Thứ Bảy, ngày 02.12.2017
Thứ Sáu, ngày 01.12.2017
Thứ Năm, ngày 30.11.2017
Thứ Tư, ngày 29.11.2017
Thứ Ba, ngày 28.11.2017
Thứ Hai, ngày 27.11.2017
Chủ Nhật, ngày 26.11.2017
Thứ Bảy, ngày 25.11.2017
Thứ Sáu, ngày 24.11.2017
Thứ Năm, ngày 23.11.2017
Thứ Tư, ngày 22.11.2017
Thứ Ba, ngày 21.11.2017
Thứ Hai, ngày 20.11.2017
Chủ Nhật, ngày 19.11.2017
Thứ Bảy, ngày 18.11.2017
Thứ Sáu, ngày 17.11.2017
Thứ Năm, ngày 16.11.2017
Thứ Tư, ngày 15.11.2017
Thứ Ba, ngày 14.11.2017
Thứ Hai, ngày 13.11.2017
Chủ Nhật, ngày 12.11.2017
Thứ Bảy, ngày 11.11.2017
Thứ Sáu, ngày 10.11.2017
Thứ Năm, ngày 09.11.2017
Thứ Tư, ngày 08.11.2017
Thứ Ba, ngày 07.11.2017
Thứ Hai, ngày 06.11.2017
Chủ Nhật, ngày 05.11.2017
Thứ Bảy, ngày 04.11.2017
Thứ Sáu, ngày 03.11.2017
Thứ Năm, ngày 02.11.2017
Thứ Tư, ngày 01.11.2017
Thứ Ba, ngày 31.10.2017
Thứ Hai, ngày 30.10.2017
Chủ Nhật, ngày 29.10.2017
Thứ Bảy, ngày 28.10.2017
Thứ Sáu, ngày 27.10.2017
Thứ Năm, ngày 26.10.2017
Thứ Tư, ngày 25.10.2017
Thứ Ba, ngày 24.10.2017
Thứ Hai, ngày 23.10.2017
Chủ Nhật, ngày 22.10.2017
Thứ Bảy, ngày 21.10.2017
Thứ Sáu, ngày 20.10.2017
Thứ Năm, ngày 19.10.2017
Thứ Tư, ngày 18.10.2017
Thứ Ba, ngày 17.10.2017
Thứ Hai, ngày 16.10.2017
Chủ Nhật, ngày 15.10.2017
Thứ Bảy, ngày 14.10.2017
Thứ Sáu, ngày 13.10.2017
Thứ Năm, ngày 12.10.2017
Thứ Tư, ngày 11.10.2017
Thứ Ba, ngày 10.10.2017
Thứ Hai, ngày 09.10.2017
Chủ Nhật, ngày 08.10.2017
Thứ Bảy, ngày 07.10.2017
Thứ Sáu, ngày 06.10.2017
Thứ Năm, ngày 05.10.2017
Thứ Tư, ngày 04.10.2017
Thứ Ba, ngày 03.10.2017
Thứ Hai, ngày 02.10.2017
Chủ Nhật, ngày 01.10.2017
Thứ Bảy, ngày 30.09.2017
Thứ Sáu, ngày 29.09.2017
Thứ Năm, ngày 28.09.2017
Thứ Tư, ngày 27.09.2017
Thứ Ba, ngày 26.09.2017
Thứ Hai, ngày 25.09.2017
Chủ Nhật, ngày 24.09.2017
Thứ Bảy, ngày 23.09.2017
Thứ Sáu, ngày 22.09.2017
Thứ Năm, ngày 21.09.2017
Thứ Tư, ngày 20.09.2017
Thứ Ba, ngày 19.09.2017
Thứ Hai, ngày 18.09.2017
Chủ Nhật, ngày 17.09.2017
Thứ Bảy, ngày 16.09.2017
Thứ Sáu, ngày 15.09.2017
Thứ Năm, ngày 14.09.2017
Thứ Tư, ngày 13.09.2017
Thứ Ba, ngày 12.09.2017
Thứ Hai, ngày 11.09.2017
Chủ Nhật, ngày 10.09.2017
Thứ Bảy, ngày 09.09.2017
Thứ Sáu, ngày 08.09.2017
Thứ Năm, ngày 07.09.2017
Thứ Tư, ngày 06.09.2017
Thứ Ba, ngày 05.09.2017
Thứ Hai, ngày 04.09.2017
Chủ Nhật, ngày 03.09.2017
Thứ Bảy, ngày 02.09.2017
Thứ Sáu, ngày 01.09.2017
Thứ Năm, ngày 31.08.2017
Thứ Tư, ngày 30.08.2017
Thứ Ba, ngày 29.08.2017
Thứ Hai, ngày 28.08.2017
Chủ Nhật, ngày 27.08.2017
Thứ Bảy, ngày 26.08.2017
Thứ Sáu, ngày 25.08.2017
Thứ Năm, ngày 24.08.2017
Thứ Tư, ngày 23.08.2017
Thứ Ba, ngày 22.08.2017
Thứ Hai, ngày 21.08.2017
Chủ Nhật, ngày 20.08.2017
Thứ Bảy, ngày 19.08.2017
Thứ Sáu, ngày 18.08.2017
Thứ Năm, ngày 17.08.2017
Thứ Tư, ngày 16.08.2017
Thứ Ba, ngày 15.08.2017
Thứ Hai, ngày 14.08.2017
Chủ Nhật, ngày 13.08.2017
Thứ Bảy, ngày 12.08.2017
Thứ Sáu, ngày 11.08.2017
Thứ Năm, ngày 10.08.2017
Thứ Tư, ngày 09.08.2017
Thứ Ba, ngày 08.08.2017
Thứ Hai, ngày 07.08.2017
Chủ Nhật, ngày 06.08.2017
Thứ Bảy, ngày 05.08.2017
Thứ Sáu, ngày 04.08.2017
Thứ Năm, ngày 03.08.2017
Thứ Tư, ngày 02.08.2017
Thứ Ba, ngày 01.08.2017
Thứ Hai, ngày 31.07.2017
Chủ Nhật, ngày 30.07.2017
Thứ Bảy, ngày 29.07.2017
Thứ Sáu, ngày 28.07.2017
Thứ Năm, ngày 27.07.2017
Thứ Tư, ngày 26.07.2017
Thứ Ba, ngày 25.07.2017
Thứ Hai, ngày 24.07.2017
Chủ Nhật, ngày 23.07.2017
Thứ Bảy, ngày 22.07.2017
Thứ Sáu, ngày 21.07.2017
Thứ Năm, ngày 20.07.2017
Thứ Tư, ngày 19.07.2017
Thứ Ba, ngày 18.07.2017
Thứ Hai, ngày 17.07.2017
Chủ Nhật, ngày 16.07.2017
Thứ Bảy, ngày 15.07.2017
Thứ Sáu, ngày 14.07.2017
Thứ Năm, ngày 13.07.2017
Thứ Tư, ngày 12.07.2017
Thứ Ba, ngày 11.07.2017
Thứ Hai, ngày 10.07.2017
Chủ Nhật, ngày 09.07.2017
Thứ Bảy, ngày 08.07.2017
Thứ Sáu, ngày 07.07.2017
Thứ Năm, ngày 06.07.2017
Thứ Tư, ngày 05.07.2017
Thứ Ba, ngày 04.07.2017
Thứ Hai, ngày 03.07.2017
Chủ Nhật, ngày 02.07.2017
Thứ Bảy, ngày 01.07.2017
Thứ Sáu, ngày 30.06.2017
Thứ Năm, ngày 29.06.2017
Thứ Tư, ngày 28.06.2017
Thứ Ba, ngày 27.06.2017
Thứ Hai, ngày 26.06.2017
Chủ Nhật, ngày 25.06.2017
Thứ Bảy, ngày 24.06.2017
Thứ Sáu, ngày 23.06.2017
Thứ Năm, ngày 22.06.2017
Thứ Tư, ngày 21.06.2017
Thứ Ba, ngày 20.06.2017
Thứ Hai, ngày 19.06.2017
Chủ Nhật, ngày 18.06.2017
Thứ Bảy, ngày 17.06.2017
Thứ Sáu, ngày 16.06.2017
Thứ Năm, ngày 15.06.2017
Thứ Tư, ngày 14.06.2017
Thứ Ba, ngày 13.06.2017
Thứ Hai, ngày 12.06.2017
Chủ Nhật, ngày 11.06.2017
Thứ Bảy, ngày 10.06.2017
Thứ Sáu, ngày 09.06.2017
Thứ Năm, ngày 08.06.2017
Thứ Tư, ngày 07.06.2017
Thứ Ba, ngày 06.06.2017
Thứ Hai, ngày 05.06.2017
Chủ Nhật, ngày 04.06.2017
Thứ Bảy, ngày 03.06.2017
Thứ Sáu, ngày 02.06.2017
Thứ Năm, ngày 01.06.2017
Thứ Tư, ngày 31.05.2017
Thứ Ba, ngày 30.05.2017
Thứ Hai, ngày 29.05.2017
Chủ Nhật, ngày 28.05.2017
Thứ Bảy, ngày 27.05.2017
Thứ Sáu, ngày 26.05.2017
Thứ Năm, ngày 25.05.2017
Thứ Tư, ngày 24.05.2017
Thứ Ba, ngày 23.05.2017
Thứ Hai, ngày 22.05.2017
Chủ Nhật, ngày 21.05.2017
Thứ Bảy, ngày 20.05.2017
Thứ Sáu, ngày 19.05.2017
Thứ Năm, ngày 18.05.2017
Thứ Tư, ngày 17.05.2017
Thứ Ba, ngày 16.05.2017
Thứ Hai, ngày 15.05.2017
Chủ Nhật, ngày 14.05.2017
Thứ Bảy, ngày 13.05.2017
Thứ Sáu, ngày 12.05.2017
Thứ Năm, ngày 11.05.2017
Thứ Tư, ngày 10.05.2017
Thứ Ba, ngày 09.05.2017
Thứ Hai, ngày 08.05.2017
Chủ Nhật, ngày 07.05.2017
Thứ Bảy, ngày 06.05.2017
Thứ Sáu, ngày 05.05.2017
Thứ Năm, ngày 04.05.2017
Thứ Tư, ngày 03.05.2017
Thứ Ba, ngày 02.05.2017
Thứ Hai, ngày 01.05.2017
Chủ Nhật, ngày 30.04.2017
Thứ Bảy, ngày 29.04.2017
Thứ Sáu, ngày 28.04.2017
Thứ Năm, ngày 27.04.2017
Thứ Tư, ngày 26.04.2017
Thứ Ba, ngày 25.04.2017
Thứ Hai, ngày 24.04.2017
Chủ Nhật, ngày 23.04.2017
Thứ Bảy, ngày 22.04.2017
Thứ Sáu, ngày 21.04.2017
Thứ Năm, ngày 20.04.2017
Thứ Tư, ngày 19.04.2017
Thứ Ba, ngày 18.04.2017
Thứ Hai, ngày 17.04.2017
Chủ Nhật, ngày 16.04.2017
Thứ Bảy, ngày 15.04.2017
Thứ Sáu, ngày 14.04.2017
Thứ Năm, ngày 13.04.2017
Thứ Tư, ngày 12.04.2017
Thứ Ba, ngày 11.04.2017
Thứ Hai, ngày 10.04.2017
Chủ Nhật, ngày 09.04.2017
Thứ Bảy, ngày 08.04.2017
Thứ Sáu, ngày 07.04.2017
Thứ Năm, ngày 06.04.2017
Thứ Tư, ngày 05.04.2017
Thứ Ba, ngày 04.04.2017
Thứ Hai, ngày 03.04.2017
Chủ Nhật, ngày 02.04.2017
Thứ Bảy, ngày 01.04.2017
Thứ Sáu, ngày 31.03.2017
Thứ Năm, ngày 30.03.2017
Thứ Tư, ngày 29.03.2017
Thứ Ba, ngày 28.03.2017
Thứ Hai, ngày 27.03.2017
Chủ Nhật, ngày 26.03.2017
Thứ Bảy, ngày 25.03.2017
Thứ Sáu, ngày 24.03.2017
Thứ Năm, ngày 23.03.2017
Thứ Tư, ngày 22.03.2017
Thứ Ba, ngày 21.03.2017
Thứ Hai, ngày 20.03.2017
Chủ Nhật, ngày 19.03.2017
Thứ Bảy, ngày 18.03.2017
Thứ Sáu, ngày 17.03.2017
Thứ Năm, ngày 16.03.2017
Thứ Tư, ngày 15.03.2017
Thứ Ba, ngày 14.03.2017
Thứ Hai, ngày 13.03.2017
Chủ Nhật, ngày 12.03.2017
Thứ Bảy, ngày 11.03.2017
Thứ Sáu, ngày 10.03.2017
Thứ Năm, ngày 09.03.2017
Thứ Tư, ngày 08.03.2017
Thứ Ba, ngày 07.03.2017
Thứ Hai, ngày 06.03.2017
Chủ Nhật, ngày 05.03.2017
Thứ Bảy, ngày 04.03.2017
Thứ Sáu, ngày 03.03.2017
Thứ Năm, ngày 02.03.2017
Thứ Tư, ngày 01.03.2017
Thứ Ba, ngày 28.02.2017
Thứ Hai, ngày 27.02.2017
Chủ Nhật, ngày 26.02.2017
Thứ Bảy, ngày 25.02.2017
Thứ Sáu, ngày 24.02.2017
Thứ Năm, ngày 23.02.2017
Thứ Tư, ngày 22.02.2017
Thứ Ba, ngày 21.02.2017
Thứ Hai, ngày 20.02.2017
Chủ Nhật, ngày 19.02.2017
Thứ Bảy, ngày 18.02.2017
Thứ Sáu, ngày 17.02.2017
Thứ Năm, ngày 16.02.2017
Thứ Tư, ngày 15.02.2017
Thứ Ba, ngày 14.02.2017
Thứ Hai, ngày 13.02.2017
Chủ Nhật, ngày 12.02.2017
Thứ Bảy, ngày 11.02.2017
Thứ Sáu, ngày 10.02.2017
Thứ Năm, ngày 09.02.2017
Thứ Tư, ngày 08.02.2017
Thứ Ba, ngày 07.02.2017
Thứ Hai, ngày 06.02.2017
Chủ Nhật, ngày 05.02.2017
Thứ Bảy, ngày 04.02.2017
Thứ Sáu, ngày 03.02.2017
Thứ Năm, ngày 02.02.2017
Thứ Tư, ngày 01.02.2017
Thứ Ba, ngày 31.01.2017
Thứ Hai, ngày 30.01.2017
Chủ Nhật, ngày 29.01.2017
Thứ Bảy, ngày 27.01.2017
Thứ Sáu, ngày 27.01.2017
Thứ Năm, ngày 26.01.2017
Thứ Tư, ngày 25.01.2017
Thứ Ba, ngày 24.01.2017
Thứ Hai, ngày 23.01.2017
Chủ Nhật, ngày 22.01.2017
Thứ Bảy, ngày 21.01.2017
Thứ Sáu, ngày 20.01.2017
Thứ Năm, ngày 19.01.2017
Thứ Tư, ngày 18.01.2017
Thứ Ba, ngày 17.01.2017
Thứ Hai, ngày 16.01.2017
Chủ Nhật, ngày 15.01.2017
Thứ Bảy, ngày 14.01.2017
Thứ Sáu, ngày 13.01.2017
Thứ Năm, ngày 12.01.2017
Thứ Tư, ngày 11.01.2017
Thứ Ba, ngày 10.01.2017
Thứ Hai, ngày 09.01.2017
Chủ Nhật, ngày 08.01.2017
Thứ Bảy, ngày 07.01.2017
Thứ Sáu, ngày 06.01.2017
Thứ Năm, ngày 05.01.2017
Thứ Tư, ngày 04.01.2017
Thứ Ba, ngày 03.01.2017
Thứ Hai, ngày 02.01.2017
Chủ Nhật, ngày 01.01.2017
Thứ Bảy, ngày 31.12.2016
Thứ Sáu, ngày 30.12.2016
Thứ Năm, ngày 29.12.2016
Thứ Tư, ngày 28.12.2016
Thứ Ba, ngày 27.12.2016
Thứ Hai, ngày 26.12.2016
Chủ Nhật, ngày 25.12.2016
Thứ Bảy, ngày 24.12.2016
Thứ Sáu, ngày 23.12.2016
Thứ Năm, ngày 22.12.2016
Thứ Tư, ngày 21.12.2016
Thứ Ba, ngày 20.12.2016
Thứ Hai, ngày 19.12.2016
Chủ Nhật, ngày 18.12.2016
Thứ Bảy, ngày 17.12.2016
Thứ Sáu, ngày 16.12.2016
Thứ Năm, ngày 15.12.2016
Thứ Tư, ngày 14.12.2016
Thứ Ba, ngày 13.12.2016
Thứ Hai, ngày 12.12.2016
Chủ Nhật, ngày 11.12.2016
Thứ Bảy, ngày 10.12.2016
Thứ Sáu, ngày 09.12.2016
Thứ Năm, ngày 08.12.2016
Thứ Tư, ngày 07.12.2016
Thứ Ba, ngày 06.12.2016
Thứ Hai, ngày 05.12.2016
Chủ Nhật, ngày 04.12.2016
Thứ Bảy, ngày 03.12.2016
Thứ Sáu, ngày 02.12.2016
Thứ Năm, ngày 01.12.2016
Thứ Tư, ngày 30.11.2016
Thứ Ba, ngày 29.11.2016
Thứ Hai, ngày 28.11.2016
Chủ Nhật, ngày 27.10.2016
Thứ Bảy, ngày 26.11.2016
Thứ Sáu, ngày 25.11.2016
Thứ Năm, ngày 24.11.2016
Thứ Tư, ngày 23.11.2016
Thứ Ba, ngày 22.11.2016
Thứ Hai, ngày 21.11.2016
Chủ Nhật, ngày 20.10.2016
Thứ Bảy, ngày 19.11.2016
Thứ Sáu, ngày 18.11.2016
Thứ Năm, ngày 17.11.2016
Thứ Tư, ngày 16.11.2016
Thứ Ba, ngày 15.11.2016
Thứ Hai, ngày 14.11.2016
Chủ Nhật, ngày 13.10.2016
Thứ Bảy, ngày 12.11.2016
Thứ Sáu, ngày 11.11.2016
Thứ Năm, ngày 10.11.2016
Thứ Tư, ngày 09.11.2016
Thứ Ba, ngày 08.11.2016
Thứ Hai, ngày 07.11.2016
Chủ Nhật, ngày 06.10.2016
Thứ Bảy, ngày 05.11.2016
Thứ Sáu, ngày 04.11.2016
Thứ Năm, ngày 03.11.2016
Thứ Tư, ngày 02.11.2016
Thứ Ba, ngày 01.11.2016
Thứ Hai, ngày 31.10.2016
Chủ Nhật, ngày 30.10.2016
Thứ Bảy, ngày 29.10.2016
Thứ Sáu, ngày 28.10.2016
Thứ Năm, ngày 27.10.2016
Thứ Tư, ngày 26.10.2016
Thứ Ba, ngày 25.10.2016
Thứ Hai, ngày 24.10.2016
Chủ Nhật, ngày 23.10.2016
Thứ Bảy, ngày 22.10.2016
Thứ Sáu, ngày 21.10.2016
Thứ Năm, ngày 20.10.2016
Thứ Tư, ngày 19.10.2016
Thứ Ba, ngày 18.10.2016
Thứ Hai, ngày 17.10.2016
Chủ Nhật, ngày 16.10.2016
Thứ Bảy, ngày 15.10.2016
Thứ Sáu, ngày 14.10.2016
Thứ Năm, ngày 13.10.2016
Thứ Tư, ngày 12.10.2016
Thứ Ba, ngày 11.10.2016
Thứ Hai, ngày 10.10.2016
Chủ Nhật, ngày 09.10.2016
Thứ Bảy, ngày 08.10.2016
Thứ Sáu, ngày 07.10.2016
Thứ Năm, ngày 06.10.2016
Thứ Tư, ngày 05.10.2016
Thứ Ba, ngày 04.10.2016
Thứ Hai, ngày 03.10.2016
Chủ Nhật, ngày 02.10.2016
Thứ Bảy, ngày 01.10.2016
Thứ Sáu, ngày 30.09.2016
Thứ Năm, ngày 29.09.2016
Thứ Tư, ngày 28.09.2016
Thứ Ba, ngày 27.09.2016
Thứ Hai, ngày 26.09.2016
Chủ Nhật, ngày 25.09.2016
Thứ Bảy, ngày 24.09.2016
Thứ Sáu, ngày 23.09.2016
Thứ Năm, ngày 22.09.2016
Thứ Tư, ngày 21.09.2016
Thứ Ba, ngày 20.09.2016
Thứ Hai, ngày 19.09.2016
Chủ Nhật, ngày 18.09.2016
Thứ Bảy, ngày 17.09.2016
Thứ Sáu, ngày 16.09.2016
Thứ Năm, ngày 15.09.2016
Thứ Tư, ngày 14.09.2016
Thứ Ba, ngày 13.09.2016
Thứ Hai, ngày 12.09.2016
Chủ Nhật, ngày 11.09.2016
Thứ Bảy, ngày 10.09.2016
Thứ Sáu, ngày 09.09.2016
Thứ Năm, ngày 08.09.2016
Thứ Tư, ngày 07.09.2016
Thứ Ba, ngày 06.09.2016
Thứ Hai, ngày 05.09.2016
Chủ Nhật, ngày 04.09.2016
Thứ Bảy, ngày 03.09.2016
Thứ Sáu, ngày 02.09.2016
Thứ Năm, ngày 01.09.2016
Thứ Tư, ngày 31.08.2016
Thứ Ba, ngày 30.08.2016
Thứ Hai, ngày 29.08.2016
Chủ Nhật, ngày 28.08.2016
Thứ Bảy, ngày 27.08.2016
Thứ Sáu, ngày 26.08.2016
Thứ Năm, ngày 25.08.2016
Thứ Tư, ngày 24.08.2016
Thứ Ba, ngày 23.08.2016
Thứ Hai, ngày 22.08.2016
Chủ Nhật, ngày 21.08.2016
Thứ Bảy, ngày 20.08.2016
Thứ Sáu, ngày 19.08.2016
Thứ Năm, ngày 18.08.2016
Thứ Tư, ngày 17.08.2016
Thứ Ba, ngày 16.08.2016
Thứ Hai, ngày 15.08.2016
Chủ Nhật, ngày 14.08.2016
Thứ Bảy, ngày 13.08.2016
Thứ Sáu, ngày 12.08.2016
Thứ Năm, ngày 11.08.2016
Thứ Tư, ngày 10.08.2016
Thứ Ba, ngày 09.08.2016
Thứ Hai, ngày 08.08.2016
Chủ Nhật, ngày 07.08.2016
Thứ Bảy, ngày 06.08.2016
Thứ Sáu, ngày 05.08.2016
Thứ Năm, ngày 04.08.2016
Thứ Tư, ngày 03.08.2016
Thứ Ba, ngày 02.08.2016
Thứ Hai, ngày 01.08.2016
Chủ Nhật, ngày 31.07.2016
Thứ Bảy, ngày 30.07.2016
Thứ Sáu, ngày 29.07.2016
Thứ Năm, ngày 28.07.2016
Thứ Tư, ngày 27.07.2016
Thứ Ba, ngày 26.07.2016
Thứ Hai, ngày 25.07.2016
Chủ Nhật, ngày 24.07.2016
Thứ Bảy, ngày 23.07.2016
Thứ Sáu, ngày 22.07.2016
Thứ Năm, ngày 21.07.2016
Thứ Tư, ngày 20.07.2016
Thứ Ba, ngày 19.07.2016
Thứ Hai, ngày 18.07.2016
Chủ Nhật, ngày 17.07.2016
Thứ Bảy, ngày 16.07.2016
Thứ Sáu, ngày 15.07.2016
Thứ Năm, ngày 14.07.2016
Thứ Tư, ngày 13.07.2016
Thứ Ba, ngày 12.07.2016
Thứ Hai, ngày 11.07.2016
Chủ Nhật, ngày 10.07.2016
Thứ Bảy, ngày 09.07.2016
Thứ Sáu, ngày 08.07.2016
Thứ Năm, ngày 07.07.2016
Thứ Tư, ngày 06.07.2016
Thứ Ba, ngày 05.07.2016
Thứ Hai, ngày 04.07.2016
Chủ Nhật, ngày 03.07.2016
Thứ Bảy, ngày 02.07.2016
Thứ Sáu, ngày 01.07.2016
Thứ Năm, ngày 30.06.2016
Thứ Tư, ngày 29.06.2016
Thứ Ba, ngày 28.06.2016
Thứ Hai, ngày 27.06.2016
Chủ Nhật, ngày 26.06.2016
Thứ Bảy, ngày 25.06.2016
Thứ Sáu, ngày 24.06.2016
Thứ Năm, ngày 23.06.2016
Thứ Tư, ngày 22.06.2016
Thứ Ba, ngày 21.06.2016
Thứ Hai, ngày 20.06.2016
Chủ Nhật, ngày 19.06.2016
Thứ Bảy, ngày 18.06.2016
Thứ Sáu, ngày 17.06.2016
Thứ Năm, ngày 16.06.2016
Thứ Tư, ngày 15.06.2016
Thứ Ba, ngày 14.06.2016
Thứ Hai, ngày 13.06.2016
Chủ Nhật, ngày 12.06.2016
Thứ Bảy, ngày 11.06.2016
Thứ Sáu, ngày 10.06.2016
Thứ Năm, ngày 09.06.2016
Thứ Tư, ngày 08.06.2016
Thứ Ba, ngày 07.06.2016
Thứ Hai, ngày 06.06.2016
Chủ Nhật, ngày 05.06.2016
Thứ Bảy, ngày 04.06.2016
Thứ Sáu, ngày 03.06.2016
Thứ Năm, ngày 02.06.2016
Thứ Tư, ngày 01.06.2016
Thứ Ba, ngày 31.05.2016
Thứ Hai, ngày 30.05.2016
Chủ Nhật, ngày 29.05.2016
Thứ Bảy, ngày 28.05.2016
Thứ Sáu, ngày 27.05.2016
Thứ Năm, ngày 26.05.2016
Thứ Tư, ngày 25.05.2016
Thứ Ba, ngày 24.05.2016
Thứ Hai, ngày 23.05.2016
Chủ Nhật, ngày 22.05.2016
Thứ Bảy, ngày 21.05.2016
Thứ Sáu, ngày 20.05.2016
Thứ Năm, ngày 19.05.2016
Thứ Tư, ngày 18.05.2016
Thứ Ba, ngày 17.05.2016
Thứ Hai, ngày 16.05.2016
Chủ Nhật, ngày 15.05.2016
Thứ Bảy, ngày 14.05.2016
Thứ Sáu, ngày 13.05.2016
Thứ Năm, ngày 12.05.2016
Thứ Tư, ngày 11.05.2016
Thứ Ba, ngày 10.05.2016
Thứ Hai, ngày 09.05.2016
Chủ Nhật, ngày 08.05.2016
Thứ Bảy, ngày 07.05.2016
Thứ Sáu, ngày 06.05.2016
Thứ Năm, ngày 05.05.2016
Thứ Tư, ngày 04.05.2016
Thứ Ba, ngày 03.05.2016
Thứ Hai, ngày 02.05.2016
Chủ Nhật, ngày 01.05.2016
Thứ Bảy, ngày 30.04.2016
Thứ Sáu, ngày 29.04.2016
Thứ Năm, ngày 28.04.2016
Thứ Tư, ngày 27.04.2016
Thứ Ba, ngày 26.04.2016
Thứ Hai, ngày 25.04.2016
Chủ Nhật, ngày 24.04.2016
Thứ Bảy, ngày 23.04.2016
Thứ Sáu, ngày 22.04.2016
Thứ Năm, ngày 21.04.2016
Thứ Tư, ngày 20.04.20163
Thứ Ba, ngày 19.04.2016
Thứ Hai, ngày 18.04.2016 Chủ Nhật, ngày 17.04.2016
Thứ Bảy, ngày 16.04.2016
Thứ Sáu, ngày 15.04.2016
Thứ Năm, ngày 14.04.2016
Thứ Tư, ngày 13.04.2016
Thứ Ba, ngày 12.04.2016
Thứ Hai, ngày 11.04.2016
Chủ Nhật, ngày 10.04.2016
Thứ Bảy, ngày 09.04.2016
Thứ Sáu, ngày 08.04.2016
Thứ Năm, ngày 07.04.2016
Thứ Tư, ngày 06.04.2016
Thứ Ba, ngày 05.04.2016
Thứ Hai, ngày 04.04.2016
Chủ Nhật, ngày 03.04.2016
Thứ Bảy, ngày 02.04.2016
Thứ Sáu, ngày 01.04.2016
Thứ Năm, ngày 31.03.2016
Thứ Tư, ngày 23.03.2016
Thứ Ba, ngày 29.03.2016
Thứ Hai, ngày 28.03.2016
Chủ Nhật, ngày 27.03.2016
Thứ Bảy, ngày 26.03.2016
Thứ Sáu, ngày 25.03.2016
Thứ Năm, ngày 24.03.2016
Thứ Tư, ngày 23.03.2016
Thứ Ba, ngày 22.03.2016
Thứ Hai, ngày 21.03.2016
Chủ Nhật, ngày 20.03.2016
Thứ Bảy, ngày 19.03.2016
Thứ Sáu, ngày 18.03.2016
Thứ Năm, ngày 17.03.2016
Thứ Tư, ngày 16.03.2016
Thứ Ba, ngày 15.03.2016
Thứ Hai, ngày 14.03.2016
Chủ Nhật, ngày 13.03.2016
Thứ Bảy, ngày 12.03.2016
Thứ Sáu, ngày 11.03.2016
Thứ Năm, ngày 10.03.2016
Thứ Tư, ngày 09.03.2016
Thứ Ba, ngày 08.03.2016
Thứ Hai, ngày 07.03.2016
Chủ Nhật, ngày 06.03.2016
Thứ Bảy, ngày 05.03.2016
Thứ Sáu, ngày 04.03.2016
Thứ Năm, ngày 03.03.2016
Thứ Tư, ngày 02.03.2016
Thứ Ba, ngày 01.03.2016
Thứ Hai, ngày 29.02.2016
Chủ Nhật, ngày 28.02.2016
Thứ Bảy, ngày 27.02.2016
Thứ Sáu, ngày 26.02.2016
Thứ Năm, ngày 25.02.2016
Thứ Tư, ngày 24.02.2016
Thứ Ba, ngày 16.02.2016
Thứ Hai, ngày 22.02.2016
Chủ Nhật, ngày 21.02.2016
Thứ Bảy, ngày 20.02.2016
Thứ Sáu, ngày 19.02.2016
Thứ Năm, ngày 18.02.2016
Thứ Tư, ngày 17.02.2016
Thứ Ba, ngày 16.02.2016
Thứ Hai, ngày 15.02.2016
Chủ Nhật, ngày 14.02.2016
Thứ Bảy, ngày 13.02.2016
Thứ Sáu, ngày 12.02.2016
Thứ Năm, ngày 11.02.2016
Thứ Tư, ngày 10.02.2016
Thứ Ba, ngày 09.02.2016
Thứ Hai, ngày 08.02.2016
Chủ Nhật, ngày 07.02.2016
Thứ Bảy, ngày 06.02.2016
Thứ Sáu, ngày 05.02.2016
Thứ Năm, ngày 04.02.2016
Thứ Tư, ngày 03.02.2016
Thứ Ba, ngày 02.02.2016
Thứ Hai, ngày 01.02.2016
Chủ Nhật, ngày 31.01.2016
Thứ Bảy, ngày 30.01.2016
Thứ Sáu, ngày 29.01.2016
Thứ Năm, ngày 28.01.2016
Thứ Tư, ngày 27.01.2016
Thứ Ba, ngày 26.01.2016
Thứ Hai, ngày 25.01.2016
Chủ Nhật, ngày 24.01.2016
Thứ Bảy, ngày 23.01.2016
Thứ Sáu, ngày 22.01.2016
Thứ Năm, ngày 21.01.2016
Thứ Tư, ngày 20.01.2016
Thứ Ba, ngày 19.01.2016
Thứ Hai, ngày 18.01.2016
Chủ Nhật, ngày 17.01.2016
Thứ Bảy, ngày 16.01.2016
Thứ Sáu, ngày 15.01.2016
Thứ Năm, ngày 14.01.2016
Thứ Tư, ngày 13.01.2016
Thứ Ba, ngày 12.01.2016
Thứ Hai, ngày 11.01.2016
Chủ Nhật, ngày 10.01.2016
Thứ Bảy, ngày 09.01.2016
Thứ Sáu, ngày 08.01.2016
Thứ Năm, ngày 07.01.2016
Thứ Tư, ngày 06.01.2016
Thứ Ba, ngày 05.01.2016
Thứ Hai, ngày 04.01.2016
Chủ Nhật, ngày 03.01.2016
Thứ Bảy, ngày 02.01.2016
Thứ Sáu, ngày 01.01.2016
Thứ Năm, ngày 31.12.2015
Thứ Tư, ngày 30.12.2015
Thứ Ba, ngày 29.12.2015
Thứ Hai, ngày 28.12.2015
Chủ Nhật, ngày 27.12.2015
Thứ Bảy, ngày 26.12.2015
Thứ Sáu, ngày 25.12.2015
Thứ Năm, ngày 24.12.2015
Thứ Tư, ngày 23.12.2015
Thứ Ba, ngày 22.12.2015
Thứ Hai, ngày 21.12.2015
Chủ Nhật, ngày 20.12.2015
Thứ Bảy, ngày 19.12.2015
Thứ Sáu, ngày 18.12.2015
Thứ Năm, ngày 17.12.2015
Thứ Tư, ngày 16.12.2015
Thứ Ba, ngày 15.12.2015
Thứ Hai, ngày 14.12.2015
Chủ Nhật, ngày 13.12.2015
Thứ Bảy, ngày 12.12.2015
Thứ Sáu, ngày 11.12.2015
Thứ Năm, ngày 10.12.2015
Thứ Tư, ngày 09.12.2015
Thứ Ba, ngày 08.12.2015
Thứ Hai, ngày 07.12.2015
Chủ Nhật, ngày 06.12.2015
Thứ Bảy, ngày 05.12.2015
Thứ Sáu, ngày 04.12.2015
Thứ Năm, ngày 03.12.2015
Thứ Tư, ngày 02.12.2015
Thứ Ba, ngày 01.12.2015
Thứ Hai, ngày 30.11.2015
Chủ Nhật, ngày 29.11.2015
Thứ Bảy, ngày 28.11.2015
Thứ Sáu, ngày 27.11.2015
Thứ Năm, ngày 26.11.2015
Thứ Tư, ngày 25.11.2015
Thứ Ba, ngày 24.11.2015
Thứ Hai, ngày 23.11.2015
Chủ Nhật, ngày 22.11.2015
Thứ Bảy, ngày 21.11.2015
Thứ Sáu, ngày 20.11.2015
Thứ Năm, ngày 19.11.2015
Thứ Tư, ngày 18.10.2015
Thứ Ba, ngày 17.11.2015
Thứ Hai, ngày 16.11.2015
Chủ Nhật, ngày 15.11.2015
Thứ Bảy, ngày 14.11.2015
Thứ Sáu, ngày 13.11.2015
Thứ Năm, ngày 12.11.2015
Thứ Tư, ngày 11.10.2015
Thứ Ba, ngày 10.11.2015
Thứ Hai, ngày 09.11.2015
Chủ Nhật, ngày 08.11.2015
Thứ Bảy, ngày 07.11.2015
Thứ Sáu, ngày 06.11.2015
Thứ Năm, ngày 05.11.2015
Thứ Tư, ngày 04.10.2015
Thứ Ba, ngày 03.11.2015
Thứ Hai, ngày 02.11.2015
Chủ Nhật, ngày 01.11.2015
Thứ Bảy, ngày 31.10.2015
Thứ Sáu, ngày 30.10.2015
Thứ Năm, ngày 29.10.2015
Thứ Tư, ngày 28.10.2015
Thứ Ba, ngày 27.10.2015
Thứ Hai, ngày 26.10.2015
Chủ Nhật, ngày 25.10.2015
Thứ Bảy, ngày 24.10.2015
Thứ Sáu, ngày 23.10.2015
Thứ Năm, ngày 22.10.2015
Thứ Tư, ngày 21.10.2015
Thứ Ba, ngày 20.10.2015
Thứ Hai, ngày 19.10.2015
Chủ Nhật, ngày 18.10.2015
Thứ Bảy, ngày 17.10.2015
Thứ Sáu, ngày 16.10.2015
Thứ Năm, ngày 15.10.2015
Thứ Tư, ngày 14.10.2015
Thứ Ba, ngày 13.10.2015
Thứ Hai, ngày 12.10.2015
Chủ Nhật, ngày 11.10.2015
Thứ Bảy, ngày 10.10.2015
Thứ Sáu, ngày 09.10.2015
Thứ Năm, ngày 08.10.2015
Thứ Tư, ngày 07.10.2015
Thứ Ba, ngày 06.10.2015
Thứ Hai, ngày 05.10.2015
Chủ Nhật, ngày 04.10.2015
Thứ Bảy, ngày 03.10.2015
Thứ Sáu, ngày 02.10.2015
Thứ Năm, ngày 01.10.2015
Thứ Tư, ngày 30.09.2015
Thứ Ba, ngày 29.09.2015
Thứ Hai, ngày 28.09.2015
Chủ Nhật, ngày 27.09.2015
Thứ Bảy, ngày 26.09.2015
Thứ Sáu, ngày 25.09.2015
Thứ Năm, ngày 24.09.2015
Thứ Tư, ngày 23.09.2015
Thứ Ba, ngày 22.09.2015
Thứ Hai, ngày 21.09.2015
Chủ Nhật, ngày 20.09.2015
Thứ Bảy, ngày 19.09.2015
Thứ Sáu, ngày 18.09.2015
Thứ Năm, ngày 17.09.2015
Thứ Tư, ngày 16.09.2015
Thứ Ba, ngày 15.09.2015
Thứ Hai, ngày 14.09.2015
Chủ Nhật, ngày 13.09.2015
Thứ Bảy, ngày 12.09.2015
Thứ Sáu, ngày 11.09.2015
Thứ Năm, ngày 10.09.2015
Thứ Tư, ngày 09.09.2015
Thứ Ba, ngày 08.09.2015
Thứ Hai, ngày 07.09.2015
Chủ Nhật, ngày 06.09.2015
Thứ Bảy, ngày 05.09.2015
Thứ Sáu, ngày 04.09.2015
Thứ Năm, ngày 03.09.2015
Thứ Tư, ngày 02.09.2015
Thứ Ba, ngày 01.09.2015
Thứ Hai, ngày 31.08.2015
Chủ Nhật, ngày 30.08.2015
Thứ Bảy, ngày 29.08.2015
Thứ Sáu, ngày 28.08.2015
Thứ Năm, ngày 27.08.2015
Thứ Tư, ngày 26.08.2015
Thứ Ba, ngày 25.08.2015
Thứ Hai, ngày 24.08.2015
Chủ Nhật, ngày 23.08.2015
Thứ Bảy, ngày 22.08.2015
Thứ Sáu, ngày 21.08.2015
Thứ Năm, ngày 20.08.2015
Thứ Tư, ngày 19.08.2015
Thứ Ba, ngày 18.08.2015
Thứ Hai, ngày 17.08.2015
Chủ Nhật, ngày 16.08.2015
Thứ Bảy, ngày 15.08.2015
Thứ Sáu, ngày 14.08.2015
Thứ Năm, ngày 13.08.2015
Thứ Tư, ngày 12.08.2015
Thứ Ba, ngày 11.08.2015
Thứ Hai, ngày 10.08.2015
Chủ Nhật, ngày 09.08.2015
Thứ Bảy, ngày 08.08.2015
Thứ Sáu, ngày 07.08.2015
Thứ Năm, ngày 06.08.2015
Thứ Tư, ngày 05.08.2015
Thứ Ba, ngày 04.08.2015
Thứ Hai, ngày 03.08.2015
Chủ Nhật, ngày 02.08.2015
Thứ Bảy, ngày 01.08.2015
Thứ Sáu, ngày 31.07.2015
Thứ Năm, ngày 30.07.2015
Thứ Tư, ngày 29.07.2015
Thứ Ba, ngày 28.07.2015
Thứ Hai, ngày 27.07.2015
Chủ Nhật, ngày 26.07.2015
Thứ Bảy, ngày 25.07.2015
Thứ Sáu, ngày 24.07.2015
Thứ Năm, ngày 23.07.2015
Thứ Tư, ngày 22.07.2015
Thứ Ba, ngày 21.07.2015
Thứ Hai, ngày 20.07.2015
Chủ Nhật, ngày 19.07.2015
Thứ Bảy, ngày 18.07.2015
Thứ Sáu, ngày 17.07.2015
Thứ Năm, ngày 16.07.2015
Thứ Tư, ngày 15.07.2015
Thứ Ba, ngày 14.07.2015
Thứ Hai, ngày 13.07.2015
Chủ Nhật, ngày 12.07.2015
Thứ Bảy, ngày 11.07.2015
Thứ Sáu, ngày 10.07.2015
Thứ Năm, ngày 09.07.2015
Thứ Tư, ngày 08.07.2015
Thứ Ba, ngày 07.07.2015
Thứ Hai, ngày 06.07.2015
Chủ Nhật, ngày 05.07.2015
Thứ Bảy, ngày 04.07.2015
Thứ Sáu, ngày 03.07.2015
Thứ Năm, ngày 02.07.2015
Thứ Tư, ngày 01.07.2015
Thứ Ba, ngày 30.06.2015
Thứ Hai, ngày 29.06.2015
Chủ Nhật, ngày 28.06.2015
Thứ Bảy, ngày 27.06.2015
Thứ Sáu, ngày 26.06.2015
Thứ Năm, ngày 25.06.2015
Thứ Tư, ngày 24.06.2015
Thứ Ba, ngày 23.06.2015
Thứ Hai, ngày 22.06.2015
Chủ Nhật, ngày 21.06.2015
Thứ Bảy, ngày 20.06.2015
Thứ Sáu, ngày 19.06.2015
Thứ Năm, ngày 18.06.2015
Thứ Tư, ngày 17.06.2015
Thứ Ba, ngày 16.06.2015
Thứ Hai, ngày 15.06.2015
Chủ Nhật, ngày 14.06.2015
Thứ Bảy, ngày 13.06.2015
Thứ Sáu, ngày 12.06.2015
Thứ Năm, ngày 11.06.2015
Thứ Tư, ngày 10.06.2015
Thứ Ba, ngày 09.06.2015
Thứ Hai, ngày 08.06.2015
Chủ Nhật, ngày 07.06.2015
Thứ Bảy, ngày 06.06.2015
Thứ Sáu, ngày 05.06.2015
Thứ Năm, ngày 04.06.2015
Thứ Tư, ngày 03.06.2015
Thứ Ba, ngày 02.06.2015
Thứ Hai, ngày 01.06.2015
Chủ Nhật, ngày 31.05.2015
Thứ Bảy, ngày 30.05.2015
Thứ Sáu, ngày 29.05.2015
Thứ Năm, ngày 28.05.2015
Thứ Tư, ngày 27.05.2015
Thứ Ba, ngày 26.05.2015
Thứ Hai, ngày 25.05.2015
Chủ Nhật, ngày 24.05.2015
Thứ Bảy, ngày 23.05.2015
Thứ Sáu, ngày 22.05.2015
Thứ Năm, ngày 21.05.2015
Thứ Tư, ngày 20.05.2015
Thứ Ba, ngày 19.05.2015
Thứ Hai, ngày 18.05.2015
Chủ Nhật, ngày 17.05.2015
Thứ Bảy, ngày 16.05.2015
Thứ Sáu, ngày 15.05.2015
Thứ Năm, ngày 14.05.2015
Thứ Tư, ngày 13.05.2015
Thứ Ba, ngày 12.05.2015
Thứ Hai, ngày 11.05.2015
Chủ Nhật, ngày 10.05.2015
Thứ Bảy, ngày 09.05.2015
Thứ Sáu, ngày 08.05.2015
Thứ Năm, ngày 07.05.2015
Thứ Tư, ngày 06.05.2015
Thứ Ba, ngày 05.05.2015
Thứ Hai, ngày 04.05.2015
Chủ Nhật, ngày 03.05.2015
Thứ Bảy, ngày 02.05.2015
Thứ Sáu, ngày 01.05.2015
Thứ Năm, ngày 30.04.2015
Thứ Tư, ngày 29.04.2015
Thứ Ba, ngày 28.04.2015
Thứ Hai, ngày 27.04.2015
Chủ Nhật, ngày 26.04.2015
Thứ Bảy, ngày 25.04.2015
Thứ Sáu, ngày 24.04.2015
Thứ Năm, ngày 23.04.2015
Thứ Tư, ngày 22.04.2015
Thứ Ba, ngày 21.04.2015
Thứ Hai, ngày 20.04.2015
Chủ Nhật, ngày 19.04.2015
Thứ Bảy, ngày 18.04.2015
Thứ Sáu, ngày 17.04.2015
Thứ Năm, ngày 16.04.2015
Thứ Tư, ngày 15.04.2015
Thứ Ba, ngày 14.04.2015
Thứ Hai, ngày 13.04.2015
Chủ Nhật, ngày 12.04.2015
Thứ Bảy, ngày 11.04.2015
Thứ Sáu, ngày 10.04.2015
Thứ Năm, ngày 09.04.2015
Thứ Tư, ngày 08.04.2015
Thứ Ba, ngày 07.04.2015
Thứ Hai, ngày 06.04.2015
Chủ Nhật, ngày 05.04.2015
Thứ Bảy, ngày 04.04.2015
Thứ Sáu, ngày 03.04.2015
Thứ Năm, ngày 02.04.2015
Thứ Tư, ngày 01.04.2015
Thứ Ba, ngày 31.03.2015
Thứ Hai, ngày 30.03.2015
Chủ Nhật, ngày 29.03.2015
Thứ Bảy, ngày 28.03.2015
Thứ Sáu, ngày 27.03.2015
Thứ Năm, ngày 26.03.2015
Thứ Tư, ngày 25.03.2015
Thứ Ba, ngày 24.03.2015
Thứ Hai, ngày 23.03.2015
Chủ Nhật, ngày 22.03.2015
Thứ Bảy, ngày 21.03.2015
Thứ Sáu, ngày 20.03.2015
Thứ Năm, ngày 19.03.2015
Thứ Tư, ngày 18.03.2015
Thứ Ba, ngày 17.03.2015
Thứ Hai, ngày 16.03.2015
Chủ Nhật, ngày 15.03.2015
Thứ Bảy, ngày 14.03.2015
Thứ Sáu, ngày 13.03.2015
Thứ Năm, ngày 12.03.2015
Thứ Tư, ngày 11.03.2015
Thứ Ba, ngày 10.03.2015
Thứ Hai, ngày 09.03.2015
Chủ Nhật, ngày 08.03.2015
Thứ Bảy, ngày 07.03.2015
Thứ Sáu, ngày 06.03.2015
Thứ Năm, ngày 05.03.2015
Thứ Tư, ngày 04.03.2015
Thứ Ba, ngày 03.03.2015
Thứ Hai, ngày 02.03.2015
Chủ Nhật, ngày 01.03.2015
Thứ Bảy, ngày 28.02.2015
Thứ Sáu, ngày 27.02.2015
Thứ Năm, ngày 26.02.2015
Thứ Tư, ngày 25.02.2015
Thứ Ba, ngày 24.02.2015
Thứ Hai, ngày 23.02.2015
Chủ Nhật, ngày 22.02.2015
Thứ Bảy, ngày 21.02.2015
Thứ Sáu, ngày 20.02.2015
Thứ Năm, ngày 19.02.2015
Thứ Tư, ngày 18.02.2015
Thứ Ba, ngày 17.02.2015
Thứ Hai, ngày 16.02.2015
Chủ Nhật, ngày 15.02.2015
Thứ Bảy, ngày 14.02.2015
Thứ Sáu, ngày 13.02.2015
Thứ Năm, ngày 12.02.2015
Thứ Tư, ngày 11.02.2015
Thứ Ba, ngày 10.02.2015
Thứ Hai, ngày 09.02.2015
Chủ Nhật, ngày 08.02.2015
Thứ Bảy, ngày 07.02.2015
Thứ Sáu, ngày 06.02.2015
Thứ Năm, ngày 05.02.2015
Thứ Tư, ngày 04.02.2015
Thứ Ba, ngày 03.02.2015
Thứ Hai, ngày 02.02.2015
Chủ Nhật, ngày 01.02.2015
Thứ Bảy, ngày 31.01.2015
Thứ Sáu, ngày 30.01.2015
Thứ Năm, ngày 29.01.2015
Thứ Tư, ngày 28.01.2015
Thứ Ba, ngày 27.01.2015
Thứ Hai, ngày 26.01.2015
Chủ Nhật, ngày 25.01.2015
Thứ Bảy, ngày 24.01.2015
Thứ Sáu, ngày 23.01.2015
Thứ Năm, ngày 22.01.2015
Thứ Tư, ngày 21.01.2015
Thứ Ba, ngày 20.01.2015
Thứ Hai, ngày 19.01.2015
Chủ Nhật, ngày 18.01.2015
Thứ Bảy, ngày 17.01.2015
Thứ Sáu, ngày 16.01.2015
Thứ Năm, ngày 15.01.2015
Thứ Tư, ngày 14.01.2015
Thứ Ba, ngày 13.01.2015
Thứ Hai, ngày 12.01.2015
Chủ Nhật, ngày 11.01.2015
Thứ Bảy, ngày 10.01.2015
Thứ Sáu, ngày 09.01.2015
Thứ Năm, ngày 08.01.2015
Thứ Tư, ngày 07.01.2015
Thứ Ba, ngày 06.01.2015
Thứ Hai, ngày 05.01.2015
Chủ Nhật, ngày 04.01.2015
Thứ Bảy, ngày 03.01.2015
Thứ Sáu, ngày 02.01.2015
Thứ Năm, ngày 01.01.2015
Thứ Tư, ngày 31.12.2014
Thứ Ba, ngày 30.12.2014
Thứ Hai, ngày 29.12.2014
Chủ Nhật, ngày 28.12.2014
Thứ Bảy, ngày 27.12.2014
Thứ Sáu, ngày 26.12.2014
Thứ Năm, ngày 25.12.2014
Thứ Tư, ngày 24.12.2014
Thứ Ba, ngày 23.12.2014
Thứ Hai, ngày 22.12.2014
Chủ Nhật, ngày 21.12.2014
Thứ Bảy, ngày 20.12.2014
Thứ Sáu, ngày 19.12.2014
Thứ Năm, ngày 18.12.2014
Thứ Tư, ngày 17.12.2014
Thứ Ba, ngày 16.12.2014
Thứ Hai, ngày 15.12.2014
Chủ Nhật, ngày 14.12.2014
Thứ Bảy, ngày 13.12.2014
Thứ Sáu, ngày 12.12.2014
Thứ Năm, ngày 11.12.2014
Thứ Tư, ngày 10.12.2014
Thứ Ba, ngày 09.12.2014
Thứ Hai, ngày 08.12.2014
Chủ Nhật, ngày 07.12.2014
Thứ Bảy, ngày 06.12.2014
Thứ Sáu, ngày 05.12.2014
Thứ Năm, ngày 04.12.2014
Thứ Tư, ngày 03.12.2014
Thứ Ba, ngày 02.12.2014
Thứ Hai, ngày 01.12.2014
Chủ Nhật, ngày 30.11.2014
Thứ Bảy, ngày 29.11.2014
Thứ Sáu, ngày 28.11.2014
Thứ Năm, ngày 27.11.2014
Thứ Tư, ngày 26.11.2014
Thứ Ba, ngày 25.11.2014
Thứ Hai, ngày 24.11.2014
Chủ Nhật, ngày 23.11.2014
Thứ Bảy, ngày 22.11.2014
Thứ Sáu, ngày 21.11.2014
Thứ Năm, ngày 20.11.2014
Thứ Tư, ngày 19.11.2014
Thứ Ba, ngày 18.11.2014
Thứ Hai, ngày 17.11.2014
Chủ Nhật, ngày 16.11.2014
Thứ Bảy, ngày 15.11.2014
Thứ Sáu, ngày 14.11.2014
Thứ Năm, ngày 13.11.2014
Thứ Tư, ngày 12.11.2014
Thứ Ba, ngày 11.11.2014
Thứ Hai, ngày 10.11.2014
Chủ Nhật, ngày 09.11.2014
Thứ Bảy, ngày 08.11.2014
Thứ Sáu, ngày 07.11.2014
Thứ Năm, ngày 06.11.2014
Thứ Tư, ngày 05.11.2014
Thứ Ba, ngày 04.11.2014
Thứ Hai, ngày 03.11.2014
Chủ Nhật, ngày 02.11.2014
Thứ Bảy, ngày 01.11.2014
Thứ Sáu, ngày 31.10.2014
Thứ Năm, ngày 30.10.2014
Thứ Tư, ngày 29.10.2014
Thứ Ba, ngày 28.10.2014
Thứ Hai, ngày 27.10.2014
Chủ Nhật, ngày 26.10.2014
Thứ Bảy, ngày 25.10.2014
Thứ Sáu, ngày 24.10.2014
Thứ Năm, ngày 23.10.2014
Thứ Tư, ngày 22.10.2014
Thứ Ba, ngày 21.10.2014
Thứ Hai, ngày 20.10.2014
Chủ Nhật, ngày 19.10.2014
Thứ Bảy, ngày 18.10.2014
Thứ Sáu, ngày 17.10.2014
Thứ Năm, ngày 16.10.2014
Thứ Tư, ngày 15.10.2014
Thứ Ba, ngày 14.10.2014
Thứ Hai, ngày 13.10.2014
Chủ Nhật, ngày 12.10.2014
Thứ Bảy, ngày 11.10.2014
Thứ Sáu, ngày 10.10.2014
Thứ Năm, ngày 09.10.2014
Thứ Tư, ngày 08.10.2014
Thứ Ba, ngày 07.10.2014
Thứ Hai, ngày 06.10.2014
Chủ Nhật, ngày 05.10.2014
Thứ Bảy, ngày 04.10.2014
Thứ Sáu, ngày 03.10.2014
Thứ Năm, ngày 02.10.2014
Thứ Tư, ngày 01.10.2014
Thứ Ba, ngày 30.09.2014
Thứ Hai, ngày 29.09.2014
Chủ Nhật, ngày 28.09.2014
Thứ Bảy, ngày 27.09.2014
Thứ Sáu, ngày 26.09.2014
Thứ Năm, ngày 25.09.2014
Thứ Tư, ngày 24.09.2014
Thứ Ba, ngày 23.09.2014
Thứ Hai, ngày 22.09.2014
Chủ Nhật, ngày 21.09.2014
Thứ Bảy, ngày 20.09.2014
Thứ Sáu, ngày 19.09.2014
Thứ Năm, ngày 18.09.2014
Thứ Tư, ngày 17.09.2014
Thứ Ba, ngày 16.09.2014
Thứ Hai, ngày 15.09.2014
Chủ Nhật, ngày 14.09.2014
Thứ Bảy, ngày 13.09.2014
Thứ Sáu, ngày 12.09.2014
Thứ Năm, ngày 11.09.2014
Thứ Tư, ngày 10.09.2014
Thứ Ba, ngày 09.09.2014
Thứ Hai, ngày 08.09.2014
Chủ Nhật, ngày 07.09.2014
Thứ Bảy, ngày 06.09.2014
Thứ Sáu, ngày 05.09.2014
Thứ Năm, ngày 04.09.2014
Thứ Tư, ngày 03.09.2014
Thứ Ba, ngày 02.09.2014
Thứ Hai, ngày 01.09.2014
Chủ Nhật, ngày 31.08.2014
Thứ Bảy, ngày 30.08.2014
Thứ Sáu, ngày 29.08.2014
Thứ Năm, ngày 28.08.2014
Thứ Tư, ngày 27.08.2014
Thứ Ba, ngày 26.08.2014
Thứ Hai, ngày 25.08.2014
Chủ Nhật, ngày 24.08.2014
Thứ Bảy, ngày 23.08.2014
Thứ Sáu, ngày 22.08.2014
Thứ Năm, ngày 21.08.2014
Thứ Tư, ngày 20.08.2014
Thứ Ba, ngày 19.08.2014
Thứ Hai, ngày 18.08.2014
Chủ Nhật, ngày 17.08.2014
Thứ Bảy, ngày 16.08.2014
Thứ Sáu, ngày 15.08.2014
Thứ Năm, ngày 14.08.2014
Thứ Tư, ngày 13.08.2014
Thứ Ba, ngày 12.08.2014
Thứ Hai, ngày 11.08.2014
Chủ Nhật, ngày 10.08.2014
Thứ Bảy, ngày 09.08.2014
Thứ Sáu, ngày 08.08.2014
Thứ Năm, ngày 07.08.2014
Thứ Tư, ngày 06.07.2014
Thứ Ba, ngày 05.08.2014
Thứ Hai, ngày 04.08.2014
Chủ Nhật, ngày 03.08.2014
Thứ Bảy, ngày 02.08.2014
Thứ Sáu, ngày 01.08.2014
Thứ Năm, ngày 31.07.2014
Thứ Tư, ngày 30.07.2014
Thứ Ba, ngày 29.07.2014
Thứ Hai, ngày 28.07.2014
Chủ Nhật, ngày 27.07.2014
Thứ Bảy, ngày 26.07.2014
Thứ Sáu, ngày 25.07.2014
Thứ Năm, ngày 24.07.2014
Thứ Tư, ngày 23.07.2014
Thứ Ba, ngày 22.07.2014
Thứ Hai, ngày 21.07.2014
Chủ Nhật, ngày 20.07.2014
Thứ Bảy, ngày 19.07.2014
Thứ Sáu, ngày 18.07.2014
Thứ Năm, ngày 17.07.2014
Thứ Tư, ngày 16.07.2014
Thứ Ba, ngày 15.07.2014
Thứ Hai, ngày 14.07.2014
Chủ Nhật, ngày 13.07.2014
Thứ Bảy, ngày 12.07.2014
Thứ Sáu, ngày 11.07.2014
Thứ Năm, ngày 10.07.2014
Thứ Tư, ngày 09.07.2014
Thứ Ba, ngày 08.07.2014
Thứ Hai, ngày 07.07.2014
Chủ Nhật, ngày 06.07.2014
Thứ Bảy, ngày 05.07.2014
Thứ Sáu, ngày 04.07.2014
Thứ Năm, ngày 03.07.2014
Thứ Tư, ngày 02.07.2014
Thứ Ba, ngày 01.07.2014
Thứ Hai, ngày 30.06.2014
Chủ Nhật, ngày 29.06.2014
Thứ Bảy, ngày 28.06.2014
Thứ Sáu, ngày 27.06.2014
Thứ Năm, ngày 26.06.2014
Thứ Tư, ngày 25.06.2014
Thứ Ba, ngày 24.06.2014
Thứ Hai, ngày 23.06.2014
Chủ Nhật, ngày 22.06.2014
Thứ Bảy, ngày 21.06.2014
Thứ Sáu, ngày 20.06.2014
Thứ Năm, ngày 19.06.2014
Thứ Tư, ngày 18.06.2014
Thứ Ba, ngày 17.06.2014
Thứ Hai, ngày 16.06.2014
Chủ Nhật, ngày 15.06.2014
Thứ Bảy, ngày 14.06.2014
Thứ Sáu, ngày 13.06.2014
Thứ Năm, ngày 12.06.2014
Thứ Tư, ngày 11.06.2014
Thứ Ba, ngày 10.06.2014
Thứ Hai, ngày 09.06.2014
Chủ Nhật, ngày 08.06.2014
Thứ Bảy, ngày 07.06.2014
Thứ Sáu, ngày 06.06.2014
Thứ Năm, ngày 05.06.2014
Thứ Tư, ngày 04.06.2014
Thứ Ba, ngày 03.06.2014
Thứ Hai, ngày 02.06.2014
Chủ Nhật, ngày 01.06.2014
Thứ Bảy, ngày 31.05.2014
Thứ Sáu, ngày 30.05.2014
Thứ Năm, ngày 29.05.2014
Thứ Tư, ngày 28.05.2014
Thứ Ba, ngày 27.05.2014
Thứ Hai, ngày 26.05.2014
Chủ Nhật, ngày 25.05.2014
Thứ Bảy, ngày 24.05.2014
Thứ Sáu, ngày 23.05.2014
Thứ Năm, ngày 22.05.2014
Thứ Tư, ngày 21.05.2014
Thứ Ba, ngày 20.05.2014
Thứ Hai, ngày 19.05.2014
Chủ Nhật, ngày 18.05.2014
Thứ Bảy, ngày 17.05.2014
Thứ Sáu, ngày 16.05.2014
Thứ Năm, ngày 15.05.2014
Thứ Tư, ngày 14.05.2014
Thứ Ba, ngày 13.05.2014
Thứ Hai, ngày 12.05.2014
Chủ Nhật, ngày 11.05.2014
Thứ Bảy, ngày 10.05.2014
Thứ Sáu, ngày 09.05.2014
Thứ Năm, ngày 08.05.2014
Thứ Tư, ngày 07.05.2014
Thứ Ba, ngày 06.05.2014
Thứ Hai, ngày 05.05.2014
Chủ Nhật, ngày 04.05.2014
Thứ Bảy, ngày 03.05.2014
Thứ Sáu, ngày 02.05.2014
Thứ Năm, ngày 01.05.2014
Thứ Tư, ngày 30.04.2014
Thứ Ba, ngày 29.04.2014
Thứ Hai, ngày 28.04.2014
Chủ Nhật, ngày 27.04.2014
Thứ Bảy, ngày 26.04.2014
Thứ Sáu, ngày 25.04.2014
Thứ Năm, ngày 24.04.2014
Thứ Tư, ngày 23.04.2014
Thứ Ba, ngày 22.04.2014
Thứ Hai, ngày 21.04.2014
Chủ Nhật, ngày 20.04.2014
Thứ Bảy, ngày 19.04.2014
Thứ Sáu, ngày 18.04.2014
Thứ Năm, ngày 17.04.2014
Thứ Tư, ngày 16.04.2014
Thứ Ba, ngày 15.04.2014
Thứ Hai, ngày 14.04.2014
Chủ Nhật, ngày 13.04.2014
Thứ Bảy, ngày 12.04.2014
Thứ Sáu, ngày 11.04.2014
Thứ Năm, ngày 10.04.2014
Thứ Tư, ngày 09.04.2014
Thứ Ba, ngày 08.04.2014
Thứ Hai, ngày 07.04.2014

Chủ Nhật, ngày 06.04.2014
Thứ Bảy, ngày05.04.2014
Thứ Sáu, ngày 04.04.2014
Thứ Năm, ngày 03.04.2014
Thứ Tư, ngày 02.04.2014
Thứ Ba, ngày 01.04.2014
 
Thứ Hai, ngày 31.03.2014
Chủ Nhật, ngày 30.03.2014
Thứ Bảy, ngày 29.03.2014
Thứ Sáu, ngày 28.03.2014
Thứ Năm, ngày 27.03.2014
Thứ Tư, ngày 26.03.2014
Thứ Ba, ngày 25.03.2014
Thứ Hai, ngày 24.03.2014
Chủ Nhật, ngày 23.03.2014
Thứ Bảy, ngày 22.03.2014
Thứ Sáu, ngày 21.03.2014
Thứ Năm, ngày 20.03.2014
Thứ Tư, ngày 19.03.2014
Thứ Ba, ngày 18.03.2014
Thứ Hai, ngày 17.03.2014
Chủ Nhật, ngày 16.03.2014
Thứ Bảy, ngày 15.03.2014
Thứ Sáu, ngày 14.03.2014
Thứ Năm, ngày 13.03.2014
Thứ Tư, ngày 12.03.2014
Thứ Ba, ngày 11.03.2014
Thứ Hai, ngày 10.03.2014
Chủ Nhật, ngày 09.03.2014
Thứ Bảy, ngày 08.03.2014
Thứ Sáu, ngày 07.03.2014
Thứ Năm, ngày 06.03.2014
Thứ Tư, ngày 05.03.2014
Thứ Ba, ngày 04.03.2014
Thứ Hai, ngày 03.03.2014
Chủ Nhật, ngày 02.03.2014
Thứ Bảy, ngày 01.03.2014
 
Thứ Sáu, ngày 28.02.2014
Thứ Năm, ngày 27.02.2014
Thứ Tư, ngày 26.02.2014
Thứ Ba, ngày 25.02.2014
Thứ Hai, ngày 24.02.2014
Chủ Nhật, ngày 23.02.2014
Thứ Bảy, ngày 22.02.2014
Thứ Sáu, ngày 21.02.2014
Thứ Năm, ngày 20.02.2014
Thứ Tư, ngày 19.02.2014
Thứ Ba, ngày 18.02.2014
Thứ Hai, ngày 17.02.2014
Chủ Nhật, ngày 16.02.2014
Thứ Bảy, ngày 15.02.2014
Thứ Sáu, ngày 14.02.2014
Thứ Năm, ngày 13.02.2014
Thứ Tư, ngày 12.02.2014
Thứ Ba, ngày 11.02.2014
Thứ Hai, ngày 10.02.2014
Chủ Nhật, ngày 09.02.2014
Thứ Bảy, ngày 08.02.2014
Thứ Sáu, ngày 07.02.2014
Thứ Năm, ngày 06.02.2014
Thứ Tư, ngày 05.02.2014
Thứ Ba, ngày 04.02.2014
Thứ Hai, ngày 03.02.2014
Chủ Nhật, ngày 02.02.2014
Thứ Bảy, ngày 01.02.2014
 
Thứ Sáu, ngày 31.01.2014
Thứ Năm, ngày 30.01.2014
Thứ Tư, ngày 29.01.2014
Thứ Ba, ngày 28.01.2014
Thứ Hai, ngày 27.01.2014
Chủ Nhật, ngày 26.01.2014
Thứ Bảy, ngày 25.01.2014
Thứ Sáu, ngày 24.01.2014
Thứ Năm, ngày 23.01.2014
Thứ Tư, ngày 22.01.2014
Thứ Ba, ngày 21.01.2014
Thứ Hai, ngày 20.01.2014
Chủ Nhật, ngày 19.01.2014
Thứ Bảy, ngày 18.01.2014
Thứ Sáu, ngày 17.01.2014
Thứ Năm, ngày 16.01.2014
Thứ Tư, ngày 15.01.2014
Thứ Ba, ngày 14.01.2014
Thứ Hai, ngày 13.01.2014
Chủ Nhật, ngày 12.01.2014
Thứ Bảy, ngày 11.01.2014
Thứ Sáu, ngày 10.01.2014
Thứ Năm, ngày 09.01.2014
Thứ Tư, ngày 08.01.2014
Thứ Ba, ngày 07.01.2014
Thứ Hai, ngày 06.01.2014
Chủ Nhật, ngày 05.01.2014
Thứ Bảy, ngày 04.01.2014
Thứ Sáu, ngày 03.01.2014
Thứ Năm, ngày 02.01.2014
Thứ Tư, ngày 01.01.2014Thứ Ba, ngày 31.12.2013
Thứ Hai, ngày 30.12.2013
Chủ Nhật, ngày 29.12.2013
Thứ Bảy, ngày 28.12.2013
Thứ Sáu, ngày 27.12.2013
Thứ Năm, ngày 26.12.2013
Thứ Tư, ngày 25.12.2013
Thứ Ba, ngày 24.12.2013
Thứ Hai, ngày 23.12.2013
Chủ Nhật, ngày 22.12.2013
Thứ Bảy, ngày 21.12.2013
Thứ Sáu, ngày 20.12.2013
Thứ Năm, ngày 19.12.2013
Thứ Tư, ngày 18.12.2013
Thứ Ba, ngày 17.12.2013
Thứ Hai, ngày 16.12.2013
Chủ Nhật, ngày 15.12.2013
Thứ Bảy, ngày 14.12.2013
Thứ Sáu, ngày 13.12.2013
Thứ Năm, ngày 12.12.2013

Thứ Tư, ngày 11.12.2013
Thứ Ba, ngày 10.12.2013
Thứ Hai, ngày 09.12.2013
Chủ Nhật, ngày 08.12.2013
Thứ Bảy, ngày 07.12.2013
Thứ Sáu, ngày 06.12.2013
Thứ Năm, ngày 05.12.2013

Thứ Tư, ngày 04.12.2013
Thứ Ba, ngày 03.12.2013
Thứ Hai, ngày 02.12.2013
Chủ Nhật, ngày 01.12.2013

45 comments:

 1. LƠI CẢM ƠN :
  Cảm ơn anh Nguyễn Đắc Kiên .
  Chính tông tộc VIỆT Sinh viên hơn người .
  Chỉ mặt bè lũ đười ươi .
  Chấp làm bốn việc sống đời thường răn…
  Ngọc Châu .Hải Dương 1/3/32013
  Bùi Quang Thanh

  ReplyDelete
 2. DÂN DEN ĐOÀN-ĐOÀN KẾT
  Chí thức sắc thêm tay
  -----o0o----
  Đau đớn thay ;
  Nông dân chất phác
  Cũng học hành . Giữ nước be bờ.
  Thành công :
  Rõ chiếu thu tưởng mát ..
  Ai ngờ đâu ;
  Tan nát gia đình .
  Ôi;ôi; Bác Hồ …
  Khuất núi sao minh.
  Con trẻ theo thực tâm giữ nước.
  Độc lập rồi.
  Đem súng giết dân đen
  Gương Đoàn-văn-Vươn .
  CÁC DÂN TỘC HÃY XỬNG LÊN ?.
  Kìa bầy ngu : Được trao tâm lòng sói .
  Trên giảng đường ra rả ;
  Giảng khôn ngoan..?
  30/3/2013
  Bùi Quang Thanh
  Ngọc Châu TP
  HẢI DƯƠNG tỉnh.

  ReplyDelete
 3. ẢO ẢNH CÔ HẰNG
  Lơ lửng trang treo tít đỉnh đèo
  Cao hơn ngọn núi sáng trong veo
  Cô Hằng cứ bảo là đây đó
  Chú cuội cũng rằng mộng tưởng theo
  Tính toán muôn vàn khoai sắn độn
  Đong đưa ba bị gạo vừng đeo
  Giấc mơ ảo ảo say say khướt
  Tỉnh lại ỡm ờ cái mộng teo
  chính xuân 1990

  Trả lời

  ReplyDelete
 4. CẢM ƠN HÌNH ẢNH VÀ LỜI NGỌC CHÊNH
  kính :
  Đạt thành đắt lắm hỡi trời .
  Công này tích tụ bao người Việt Nam
  Hàng triệu thanh niên chết lầm than
  Chỉ vi cộng sản mưu gian hại người
  sáng giá cái nôi “MAO” ngời
  Nó nhử vào bẫy để “hồi” Việt Nam
  Nó bắt “ký” bỏ giang san
  Ngọc Chênh thật những to gan hơn đời .
  Ngọc Châu HD.ngày 13/3/2013.
  Bùi Quang Thanh.
  ( đọc bài Nam+Thiên coi )

  ReplyDelete
 5. LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT
  o o 0 o o
  Ông Nguyễn tấn Dũng có phá nát nên kinh tế Việt Nam thì mới tỏ được mặt . bản chất loài người vậy . chứng minh nhóm ngu độn (CSVN) từ : Đói, Rét, Dốt dám tuyên đi làm cách mạng thế giới . Đòi lo mọi việc cho nhân dân ( láo ) Mọi sự giời sinh Không thể bọn chúng nghĩ được. Muốn học làm người phải để dân tự mở trường dạy đường ăn lẽ ở . ( CNXH) cực phản động trước nhỡn tiền nhân loại.
  Hỡi bọn đốn mạt hãy dừng tay tàn ác , quay lại với chữ THÁNH HIỀN
  Phải theo dân học đạo làm người để biết xấu hổ là gì …
  Sách đã dạy : ( chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang . đánh được người mắt vàng như nghệ ) cộng sản chưa bao giờ được học lời này.
  Vậy tham gia HP nghĩa gì . ? đừng nhầm tưởng ta :
  Bỏ Vua chúa phải được dân chủ : ( cụ Hồ sang Mĩ chép HP của họ về học hay khoe)
  Vậy tôi xin tỏ lòng nhất tri ý quan trọng của chính phủ , thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham góp : ( hiến pháp của dân không phải của đảng . )
  Ngọc Châu Thành Phố Hải Dương
  Ngày 14/4/2013
  Bùi Quang Thanh
  ( đã ghi vào phiếu XIN Ý KIẾN hiến pháp 1992 )
  Tổ dân phố đưa đến tận gia cùng tệp tài liệu rất đẹp 112 trang nhiều chi tiết lằng Nhằng không có thì giờ đọc . )
  Kính mời người tự xưng tài cùng đối thoại
  ĐT.01687905617

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đảng công sản Việt Nam không có quyền tuyên bố Hiến Pháp .
   1 ) phạm tội lừa đảo dân chúng
   2 ) Phá nền Văn Hóa lâu đời của dân Tộc Việt Nam
   3 ) Man rợ giết đồng loại như giết ngóe
   4 ) Không hiểu nổi các từ ( XHCN ) Dùng chữ xã rất nông cạn ...
   5 ) Mang chủ nghĩa cộng sản cực ngu xuẩn phá hại , Quốc gia nô-vong .
   6 ) Lố bịch bám đít ngoại bang rồi thí nước xóa Tộc VIỆT...
   Bùi Quang Thanh
   ngay 2 / 3 / 2013 Ngọc Châu phường
   Hải Dương thành phố

   Delete
 6. XIN HỎI CHỦ TỊCH NƯỚC VN. TRƯƠNG TẤN SANG .

  CNXH ở VIỆT NAM:

  Có phải công an bộ đội đến cướp ruộng đất, mồ mả ,bịt miệng ,dân đen ,đánh
  người cãi lý , hủy hại tài sản của người NGHÈO + HÈN giao cho bọn cộng sản
  cường hào ăn cánh với tư sản mại bản hay không ..?

  ReplyDelete
 7. CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ AI ?
  Chắc chắn người lao động Việt Nam ra . Từ xuất xứ đói, rét, dốt được tuyên truyền cho ăn học chữ quốc ngữ ( nhanh biết, nhanh nhớ ) Một tội ác kinh tởm làm
  ( cách mạng long trời lở đất ) Mắc bẫy (Tàu si ). bỏ nguồn gốc (ông cha, cờ xé, luật đốt)
  Ai được học đến nay già đã nghỉ, trẻ đương thời . Đọc cho kỹ ngẫm cho sâu có phải
  Nho Giáo phản dân hại nước không ? mà cụ Hồ Chi Minh đã cự tuyệt .
  Đến nay nước ta có lúc đã công bố 80 , 90% dân đọc thông viết thạo , làm thế giới lòa khen ngợi .
  Ôi , Ôi , Đau Đau . Tuổi trẻ bây giờ nhiều giáo sư tiến sĩ lắm . được ở những nhà
  lồng lộng oai trang . nhưng có hiểu nổi gốc tộc VIỆT không ? Tôi cũng có cơ may :
  được thể chế Bác Hồ nuôi ăn học . biết được quan hệ sản xuất cũ lạc hậu ,.khác tiên tiến ( X.H.C.N ) đương thời nước ta .
  Cái kinh khủng nhất trong tôi bần nông xịn . trông rõ cướp, bóc, trấn lẫn nhau đều là Anh em ( tuyên thắng lợi).
  Lý gì : Binh đẳng xã hội, bất luận gia phong, đoàn thể làm gốc dạy người, dạy làm tiền là trọng tâm , dạy làm tình cốt yếu …Không có một chữ nào dạy làm NGƯỜI . trẻ con không giảng nổi từ ngoan , láo là gì ?
  Như vậy thì lý thuyết Mác hỗn độn . Ta cần ngồi cùng nhau nói chuyện . Đừng nói từ phản động không hiểu nghĩa . Xấu hổ đất nước Việt Nam văn hiên . Cộng sản dạy làm vô văn hiến.
  Hiến pháp phải nhiều trường phái cùng dựng . Đảng cộng sản không hiểu người .tự xưng ra thi yên sao được .
  Gốc căn bản loài người tự giời sinh không phải khỉ hóa:
  Bản chất 1 ) lòng tham không đáy
  2 ) Nam nữ bất hòa
  3 ) vợ chông nhân nghĩa
  4 ) Cha con tôn ty
  5 ) dòng máu thống huyết …
  Cộng sản giáo dục ảo . bắt cải tạo xúi phá thống huyết ..Tôi trân thành mong : Thấy rõ các mặt đối lập . Những tiến sĩ chớ hám cái bằng .

  VUI XUÂN MỚI BỮA TẾT NGON NHẤT CỦA TÔI HÔM NAY
  Bùi Quang Thanh
  Phường Ngọc Châu T.P. Hải Dương
  Giao thừa quý tị
  10 / 2 / 2013

  ReplyDelete
 8. NHí NGµY DÊT Lë Long TRêI
  O00O
  GÆp héi nµy cæ kim cã mét
  N­íc non nhµ nèi gãt Trung x«
  Phãng tay ph¸t ®éng gi¶m t«
  C­êng hµo ®Þa chñ c¬ ®å tÞch thu
  X¸c kia coi tùa qu©n thï
  Cßn mang c¸c tÝch , ph¹m ®å ®iÒu tra
  Trãi tr¨ng dÉn ®Õn tr­íc toµ
  Tr«ng lªn thÊy cã mét bµ hai «ng
  Qu¸t r»ng quen thãi ¨n kh«ng
  Bãc lét t« tøc quÞt c«ng ngÊm ngÇm
  B©y giê ai cã hên c¨m
  Tøc th× bao kÎ s¨m s¨m b­íc vµo
  Hái r»ng mµy cã biÕt tao
  H«m nay gÆp mÆt muèn cµo mÆt ra
  Th»ng kia chiÕm ®o¹t ruéng bµ
  L¹i cßn hiÕp trãc tíi ba bèn lÇn
  Mét m×nh ®øng gi÷a tÇn ngÇn
  Nöa phÇn khiÕp sî nöa phÇn lo ©u
  Toµn lµ nh÷ng chuyÖn ®©u ®©u
  Mang quµng lªn cæ lªn ®Çu ng­êi ta
  B¶o r»ng nhËn lÊy råi tha
  Ngê ®©u nhËn lÊy tï vµi chôc n¨m
  BÊy giê lßng nh÷ng ©m thÇm
  Ch¼ng c©m thêi còng nh­ c©m ®ã mµ
  Gi©y oan tho¾t l¹i ®­a ra
  Trë vÒ chèn cò quª nhµ nh­ x­a
  Bén bÒ kÐo ®Õn nh­ m­a
  S¹ch sµnh sanh vÐt cho võa lßng "d©n"
  Tµi cao kh«n xo¸ thµnh phÇn
  " NghÜ m×nh cßn biÕt c¸i xu©n lµ g× "
  " GÆp c¬n sãng giã bÊt k× "
  " Con ong c¸i kiÕn kªu g× ®­îc oan "
  " Ai lµm cöa n¸t nhµ tan "
  " Nh­ chim l×a tæ ngæn ngang bÊy chÇy


  " ai ®­a t«i ®Õn chèn nµy "
  Rõng thiªng n­íc ®éc ®o¹ ®©y tÊm th©n
  " §o¸i tr«ng mu«n dÆm tö phÇn "
  " Hån quª theo ngän m©y tÇn xa xa"
  Tõ khi c¸ch trë s¬n hµ
  Con th¬ v¬ d¹i quª nhµ cËy ai ?
  LÖnh truyÒn t­íng phñ söa sai
  Lµ ngay ta cã t­¬ng lai s¸ng ngêi

  TR¦íC ghi bâ ghÐt nh÷ng ng­êi
  Ch¼ng qua ®Ó l¹i trß c­êi vÒ sau ...

  Cè nh©n Cô NguyÔn- v¨n- SÝnh Th«n Canh Ho¹ch x• Trung Dòng, huyÖn
  Tiªn L÷ , TØnh H­ng Yªn . TH¶o
  TÞch n¨m 91 tuæi canh th×n 2000
  Bïi Quang Thanh chÐp
  6 / 2012

  ReplyDelete
 9. MẦM XANH CÂY CỘI ĐAN THÀNH
  0o0
  Hô sung sướng, hô sung sương .
  Nó thua rồi hỡi các cháu ơi :
  67 năm trước ông còn trẻ lắm .
  67 năm giờ . PHƯƠNG UYÊN đã thắng to
  Quá hai đời người rồi chứ .
  Ông đã được dạy của tổ tông VIỆT .
  " Ai ơi chớ vội làm giầu "
  " Thằng Tây ... nó tếch Thằng Tậu nó sang "
  Đỉnh cao lúc bấy giờ .
  Dân tộc VIỆT Bất kể ở đâu
  Ai chả sung sướng Nước Mắt tràn trề .
  (( Cái tít : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ))
  Ông chính là con nhà nghèo
  Nhưng rất ham học xem Tây Học Tàu
  67 năm Ông được (( tôi luyện )) đào tạo
  Trong mái trường ( XHCN ) Cực ngoại mục
  Ông được học rồi đi dạy lớp trẻ dưới mình
  Rằng : chủ nghĩa tư bản là con đỉa đui ..
  Ta học để cướp lấy :
  chủ nghĩa cộng sản sẽ vĩnh viên trên trần gian này.
  Thế là lúc chúng xé cờ đốt luật .
  Nay CHÁU UYÊN dương cờ lại được tha.
  SAO CHẲNG SUNG SƯỚNG ???
  Bùi Quang Thanh
  Ngọc Châu Phường

  ReplyDelete
 10. KIẾP NGƯỜI
  Những người già hãy tỉnh lại mà xem . Này những cán bộ đảng viên rát say xưa tích cực nay nghỉ cả rồi .
  Đang lúc dân ta đói , rét , dốt những kẻ xúi dục nào ? lợi dụng nào ? xúi chúng ta đánh nhau giết nhau .
  cướp nhau ? chia nước ta ra dùng hiên đại kích bá khùng . để hàng loạt thanh niên giết nhau vi ngu dốt
  Còn tính người nào không , lý lẽ gì ? Mác Ư ? Có phải vi::
  1 ) Vô thần Thánh
  2 ) Vô biên giới
  3 ) vô tôn ty …
  Chúng mở trường dạy làm gi ? Có phải học để lam tiền không , hay làm tình … Các vị định nghĩa từ phản
  ĐỘNG là gì , Thật bình tĩnh vắt tay lên trán nằm nghĩ xem ? hỡi những cán bộ cao cấp,những học cao hiểu
  rông thực sự có hơn dân đen không .? Tôi sắp tám chục phải chết . các vị sống mãi ư . Để lại cái gì ?
  Núi Vàng . Hay hổ danh .
  Bùi Quang Thanh Hải Dương
  16/12/212

  ReplyDelete
 11. HOAN HÔ ,

  Hoan hô Phụ Nư Việt Nam .
  Cùng nhau chỉ mặt những tên gian tà
  Chúng tổ chưc thí nước ta .
  Theo Tàu đắc lưc Trung Hoa bây giơ .
  Này lớp trẻ chớ ngây thơ
  Tám mươi năm đó bây giờ là đây
  Thật là chủ nghia bầy hây.
  Phá thờ dâng ảnh , bọn này chương oai
  Cha ông đào bơi đổ hoài
  Học hành phá đạo cậy ai cứu giờ
  Phải rằng ta cứu lấy ta
  Chớ hòng một chút tinh ma ở ngoài
  Cộng sản vô nghĩa vô loài .

  Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
  Ngọc Châu ngày 1/12/2013
  Bùi Quang Thanh

  ReplyDelete

 12. MIẾNG NGON NHỚ LÂU, CÁI ĐAU NHỚ ĐỜI …  CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc-lâp tự-do hạnh-phúc

  Kính gửi : Ông chủ tịch UBND. Phường Quang Trung

  Thị xã Hải Dương

  Thưa quý ông tôi rất phấn khởi nhận được giấy báo không số lần …

  của ủy ban đề ngày 24/9/1993 đòi tôi lên nộp tiền bồi thường gì đó ?

  Hiểu được đây là UB. Phải Chấp hành chiếu chỉ của các cấp trên mình .

  Để khỏi rơi rụng lời nói nên tôi viết kính thư tỏ rõ thái độ của tôi . Thưa ông nếu tôi

  Có liên quan gì đến án thì cách đây trên bốn năm , bọn công an đểu cáng vô nhân .

  Chúng đã cậy súng đạn và nhà tù , trấn lột tôi xong bất hợp pháp khám nhà tôi , chỉ

  Mặt bọn chúng là giặc không sai .

  Dưới chế độ (XHCN) luôn luôn nói đến tốt đẹp này . Mà để chúng đôi nhân sử thế

  Với người lương thiện như tôi thế à ? Tôi đã từng rất tin tưởng vào chế độ cụ Hồ.

  Đệ đơn trình khiếu lên các cấp từ địa phương đến các cơ quan pháp luật nhà nước

  Đài tiếng nói Việt Nam đều làm ngơ . Năm 1991 có tên đến xưng danh là ở tòa án

  Thị xã H.D . yêu cầu nộp án phí tôi nói thẳng vào mặt tên ấy rằng các ngươi là

  phường chăn trâu ,bò . vô ý thức ,vô kỷ cương ,vô pháp luật . Thế mà cũng ngôi tòa

  ư ? Qua đây tôi phát hiện thêm lên UB. bọn chúng có rất nhiều kẻ

  muốn gây nhiễu dân Lành để kiếm tiền . mong Ủy ban báo cáo lên cấp trên

  càng cao càng tốt ..

  Riêng tôi bị chúng trấn lột giữa đường , đem quân đến khám nhà bất hợp pháp .

  Chúng lấy đi của tôi 42 bánh pháo nhỏ ( nhà tôi xã viên hợp tác xã Pháo 30/4 H.D.)

  Có phải vì tiền và vàng, nhà tôi bị mất không ? chúng lục từ 11 giờ trưa đến 14 giờ

  chiều Cớ gì ? cướp xe đạp và tư trang của tôi .

  Đồ ăn cắp xong còn bắt nhốt tù tôi 73 ngày . Tôi đòi hỏi nhà nước phải bắt chúng

  Trả lại tiền vàng xe đạp về tôi , bồi thường danh dự và sức khẻo .

  THẾ CHỨ CÓ PHẢI BỒI THƯƠNG GÌ về án . Kính

  ( đã đưa trực tiếp chủ tịch P.) Hải Hưng ngày 29/9/1993

  Nguyễn Văn Hiểu Bùi Quang Thanh

  Nhà số 2 phố Nguyễn Văn Tố

  ReplyDelete
 13. Hoan hô,hoan hô nhân dân Việt-Nam, đã tỉnh giấc ngủ, ngót tám chục năm rồi , Tất cả nước hãy rầm rộ biểu tình ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC (tàu sì) Đòi CỘNG SẢN VIỆT-NAM tự tuyên bố giải tán đảng . Chúng cực phản
  động với nhân dân toàn quốc . Cướp bóc , chém diết, lừa đảo dân lành . Ăn cánh ngầm với các hạng TƯ BẢN
  Chúng mở trường dạy trẻ thơ vô nhân đạo . vô thần Thánh , vô tôn ty .

  ReplyDelete
 14. CẦn đảng cộng sản Viêt Nam tuyên bố giải tán . Hòa hợp tất cả các thế lực Mở hội Diên Hồng cứu nước khẩn cáp . Nguyễn đi rồi Nuyễn lại về cờ Vàng Sọc Đỏ ba miền Trung+Nam+Bắc Quẻ Càn trong Kinh Dịch
  Khổng Tử đã giảng Nghĩa rành rành . Chỉ Có nho giáo mới hồi Đạo Đức trẻ thơ VIÊT NAM .
  XÂY DỰNG VIỆT NÁM BẰNG ĐOÀN KÊT QUỐC TÊ TRONG SÁNG

  ReplyDelete
 15. CẦN NHỮNG ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LẠI .

  Kinh thưa các quý vị nam phụ lão ấu , Tất cả những người Việt Nam có mặt tại
  Miền quê này kể từ năm 1945 .( Dân tộc Hoa được gọi chú khách ) cùng đang yên ổn
  Làm ăn, chỉ tại những thành phần bất hảo từ chinh phủ Pháp, mải tranh dành
  Quyền lực với nhau ở Pháp bỏ rơi nước chư hầu Việt Nam, để nạn đói xẩy ra
  Cả nước chết hơn hai triệu người, thảm khốc này, lại chiến tranh thế giới ác
  Nghiệt .
  Vì đục nước béo cò môt cơ hội cho “Tàu sì “ Mao lợi dụng thổi đít Hồ chí Minh
  Lên bậc Thánh, lừa đảo dân ta thật ngoại mục ( lúc đó trẻ thơ chúng tôi được tụ lại để đào tạo giáo dục ) Cái đầu tiên dạy đả đảo phong kiến phá bàn thờ gia tiên để thờ
  Ảnh cụ Hồ vị Thánh sống “cứu nước” Dân đang đói lại dốt đại đa không biết chữ
  Không có sung sướng nào bằng những câu ngon ngọt bất ngờ ai chăng ưa tin .
  Thế rồi ngấm ngầm bọn Mao xúi Pháp đánh V.N . Một cơ hội ra tay giúp Việt-Nam ta đánh Pháp . Đến bày ĐIỆN BIÊN để tâng công với dân đói rét dốt này .
  ( bây giờ phải nhìn cho thật rõ chúng thả con sọi sặt để băt con cá chuối Tình gì ? hữu nghị gì ? ) Chúng tôn ông Hồ lên quá mây sanh thế là dân ta say xưa Theo đảng Vào đảng chín năm kháng chiến thành công chúng cho diết hết đảng Viên tích cực ( khác gì những người xây mộ tào Tháo ở Tàu ) Ôi các ông bà đảng viên Ơi đây đã từng đi với
  Các ngươi nên được lĩnh lương hưu chết đói bây giờ . .Cũng học CN.Macxit
  Hẳn hoi chứ : ( Một CN rất nếu náo đầu tiên khảng vô thần thi tài cao gì ? ) Thưa quý vị
  Hãy tụng kinh Thánh chuẩn của tổ tiên để lại trước năm 1945 . Bọn bồi bút
  Nghênh ngang học giả chớ tin . Tiên sĩ gì chúng nó để đất nước ta đến nông lỗi
  Này . Lại đánh nhau ư do chúng nó hết .

  ReplyDelete
 16. CHỈ CÓ CỜ VÀNG BA DÒNG MÁU ĐỎ MỚI CÓ LINH THIÊNG GIỮ TOÀN CÕI VIỆT NAM ĐƯỢC
  Bọn bồi bút cộng sản VIỆT NAM không còn đứa trẻ con nào tin chúng . Hỡi nhân dân thiên tử hãy làm
  thật sự " Con- Giời" mạnh mẽ đứng lên thu phục lại đạo đức KHỔNG TỬ cùng nhân dân VIỆT NAM phá nát
  bọn công sản dã man đường cộng sản đã tận số . chúng ta chung sống hòa bình đất ai người ấy ở

  ReplyDelete
 17. ƯỚC VỌNG CỦA BÙI QUANG THANH tại
  NGỌC CHÂU HẢI DƯƠNG

  Với Việt – Nam ta . Phải loại trừ hàng đâu bọn tiến sĩ ngu dốt được dạy bảo
  Trong các trường ngu dốt do bọn cộng sản áp đặt , không hiểu một chút gì về :
  Hai từ ( trần gian ) lại lấy ( CN . Mác ) làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt . Vậy thì được
  Biểu thị trong cuốn phim ( Thằng Bờm ) là đủ , bọn chúng xem để cười không ngẫm nghĩa nên không thể rời bọn Mao được .
  Dựng lại NƯỚC VIỆT NAM bây giờ cần :
  1. / Tất cả những người con dòng máu Viêt đã từng học rồi nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ Thuở Hồng Bàng đến nay bất kể ở trong hay ngoài nước hội tụ.
  2 . / Không được lấy khoa học hù dọa dân đen
  3 . / Bỏ hẳn nền giáo dục mất gốc hiện nay .
  4 . / Phải làm theo lời Vua Quang Trung : ( dành độc lập để dân tự do làm ăn buôn bán )
  5 . / Các đảng phái được quốc hội phê chuẩn , được đóng góp ý kiến lên
  Quốc hội . lập tức phải giải tán đảng cộng sản Việt Nam .
  Bùi Quang Thanh Trước khi chết ước vọng trên đất nước Nam Phải dựng lại Nên học nho giáo chính thống đạo đức Khổng Tử .
  Trẻ con từ 7 đến 14 tuổi nếu muốn học . từng gia đình làng xóm dạy
  Chỉ cân đạt chữ thật đẹp với 4 phép tính thật giỏi .

  Hải Dương ngày 14/6/2014

  ReplyDelete
 18. GẪM CHƠI

  Cháy nhà mặt chuột nó ra .
  Ô kìa bác đảng quê ta thế nào ?
  Toàn dân còn cứ thì thào
  Buồng ông Tàu đó chui vào đã lâu .
  Ai người mở cửa đằng sau
  Có phải đức thánh Hồ đâu giẫn về …?
  Sáu mươi năm thấy ê chề
  Biển đông nay chắc thuộc về anh tô …?
  Dân ngu lòng cứ tồ tồ
  Vào đảng bảo vệ bác Hồ muôn năm .
  Độc lập bờ cõi mất tong .
  Coi nhà con nóc hả lòng dân chưa
  Bi bí đĩ bợm làm bừa
  Thăng quan tiến chức có chừa tiền đâu
  Thế là những lũ lau nhau
  Học thì dốt nhất, quan đầu đứng cai
  Cảm ơn những bậc anh tài
  Trong đảng đã thấy mình hoài nhầm to
  Đệ đơn trình rởm quan bò
  Thôi thôi mau đổi mà lo giữ nhà
  Còn dân ta quyết sông pha
  Đào sâu đóng cọc cốp pha bưng bền
  Bê tông thép đá xi huyền
  Đầm chầy cho chắc kín liền mạch khe
  Bao việc to tát nặng đè
  Già nay hết sức trẻ tề vươn lên …

  Ngọc Châu Hải Dương

  ReplyDelete
 19. Vui mừng những quan điểm cực kỳ hay của chương trình này ...

  ReplyDelete
 20. Truyện ngắn hay, truyện ngắn tình yêu, góc tâm sự, sống đơn giản blog
  Key: truyen ngan - mobifone khuyen mai

  ReplyDelete


 21. Lời thỉnh cầu về cuốn sách TAM TỰ KINH

  Thưa quý ông, quý bà, nam,phụ lão ấu người Việt Nam ta . không kể người cao
  học hay sơ học . Đất nước mình đã quá điêu vong bắt đầu từ đói dốt, nên bị lừa ngoạn mục, Mao gặp cơ đại thắng . Ta vì không biết nên đã chém giết lẫn nhau
  rùn rẩy nhau, xóa tất cả nền văn hóa lâu đời , chữ Quốc ngữ không chính thống củaViệt-Nam ta, rất nông cạn,chỉ đạt được hai yêu cầu :
  (làm tiền và làm tình) mất bản sắc dân tộc .
  Ai người trách khí dong chơi
  Dám ăn trộm nước lên trời làm duyên ?
  Vò vê chán ngán rồi quên .
  Ngủ say đạp nước đổ lên đầu người
  Phố phường ngập , phá đường trôi .
  Cây chìm tôm tép lên ngơi bàn thờ .
  Đem bùn trang trí thành đô .
  Làm con chữ nát môn đồ lầm than .
  Đau ngoạn mục : Vậy tôi mạo muội sơ thảo tám trăn hai mươi
  tám chữ,thỉnh cầu mong sự nhã ý cùng nhau xây đắp cộng đồng .  KÍNH  1

  ReplyDelete
 22. SÁNG ÁNH DÂN NAM

  Thế là đã rõ mặt mày
  Dân ta nổi dậy, ngày ngày càng đông
  Hướng dân ngu; đã mủi lòng
  Tám mươi năm muội. dân không còn gì
  Quốc ngữ cái chữ ngu si
  Dậy làm cách mệnh, để đi giết người
  Ồ cộng sản, nghĩa lực cười
  Lừa dân ngu dại, để rồi cướp công
  Từ Nam đến Bắc hãy trông
  Kìa cải cách lại di dân đau lòng
  Chết người bởi chúng ráp tâm
  Chúng mở trường học, phá kinh thánh chùa
  Luật giời cho chúng thích chua
  Tổ tông nhà chúng cửa chùa tính sao.?
  Hiểu chi oai thối hùng đao
  Cũng tiến sĩ bằng cấp cao hơn bò
  Vô thần chúng dạy do do ;
  Chỉ bọn trâu bò lao hám học ngay
  Tri dân ta nhớn từng ngày
  Sẽ bỏ trường chúng về xây trường nhà
  Lũ thầy cô giáo quỷ ma
  Trăm mưu ngàn kế kiểm tra bằng tiền
  Nhiều kẻ kiếm bạc như điên
  Bán điểm lấy tiền trò chịu ngay đơ
  Thôi thôi dại đến bao giờ
  Về học chữ nhà nguồn gộc tổ tông.

  Ngọc Châu Hải Dương
  Bùi Quang Thanh
  Xuân ất mùi
  2015

  ReplyDelete
 23. Ô HÔ ANH TRỌNG
  SANG NAY MĨ MỪNG
  Bác Hồ từng dạy dân Nam
  Đánh cho Mĩ cút quân tan chạy dài
  Tính ngày tính tháng chẳng sai
  Mười bốn ngàn dài số lẻ sáu trăm
  Sắp dư ngoài bốn mươi năm
  Đích tôn Trọng lú lăng săng tìm nhờ
  Ông Ô-ma ói ông Ma
  Bác cháu tôi già, kềnh cậy chống lưng
  Cộng sản đỏ sắp nổ tung
  Vĩ đại ngày cùng Bác bỏ mình tôi
  Dân thì than khóc Tàu ơi ?
  Sao mày khéo rủ Bác tôi theo Tàu
  Bao nhiêu ngựa ngã trước sau
  Tiền rừng bạc biển nối nhau Mao cần
  Bây giờ Trọng lú tần ngần
  Làm đầu hay đít, cho dân rủa nguyền
  Sang Mĩ định cậy cửa tiên
  Hay cũng cần tiền mua bán mới xong
  Sách ta đảng dạy từng dòng
  Tư bản dẫy chết thòng đong ruột lòi
  Sáng gì ngu thế công toi
  Nó cũng phượng lòi bảo dạy đảng khôn
  Bùi Quang Thanh
  Ngọc Châu Hải Dương
  11/3/2015

  ReplyDelete
 24. Reply DÂN ĐEN TỰ NGĂM NHỮNG CẢNH :
  Thưa quý vị cùng đồng bào Việt Nam kính mến : Ngót một trăm năm trời cộng sản ra đời, dân việt ta hi vọng chỉ vi độc lập tự do hạnh phúc. Bao nhiêu cao trào thì đại bộ phận dân ta không biết vì trong đói rét dốt. chỉ biết lăn xả theo cách mạng. tin tưởng tuyệt đối, bảo sao nghe vậy , dạy gì học nấy .
  Nhưng thực ra cộng sản vô cùng dã man dùng toàn kẻ ngu lãnh đạo các cao trào, từ diệt đói diệt dốt gây phong trào láo động lấy uy, thật ra từ oai là thối, từ hùng là diệt dùn rẩy xô nhau đến diết nhau hàng loạt xưng anh hùng phong tặng . lấy tiền bạc làm mục tiêu thước đo tri thức . Chúng Cũng xưng văn hiến nước nhà , thử hỏi một câu học để làm gì ? thì đố thằng tài cao nào trả lời đúng. Nếu hỏi về ô tô, nhà nghỉ, ăn chia, chắc chúng cực thạo, xong chúng mang cái chủ nghĩa mác hão huyền đi dọa dân đen, Chao ôi tỉnh, ai đã tỉnh đã thấy mình là đảng viên tích cực đến đâu? Đã biết mình to đầu lớn rại chưa ? ừ mọi người thế, ta cũng thế để được quyền chiếm đoạt của nhau,
  Nhầm nhầm to rồi của ăn là của lo, của cho là của nợ biết sao? Tối mắt vì đồng bạc, mồ mả tổ tông người ta, không biết sợ hãi là gì ? bởi đảng cộng sản cực kỳ dã man, dùng toàn kẻ ngu lãnh đạo, Lấy đồng tiền định thức, học chủ nghĩa mác-xit bỏ hẳn điều cực kỳ quan trọng ( không được phủ định sạch trơn) bây giờ xây chùa để kinh doanh, cũng xưng nước ta văn hiến, có kẻ trong tay vài bằng tiến sĩ, không hiểu đối nhân cha mẹ, tưởng cho tiền sắm cỗ to giỗ tết đủ à? Đi học không giám hỏi thầy,
  Không một chút gì dạy lòng tham, hám bẩm sinh, luật giời là nghiễm nhiên, đảng định ra luật để dẹp giời, Chao ôi ; nhất thế giới ư ? ( bọn khùng ) Nay định luật này mai định luật khác,
  Hàng vạn luật kẻ ngu duyệt, đặt tới vài chục công an phường xã, chính cộng sản phản động
  Lại bảo dân quê, mất an do đảng, đổ cho dân, không được học làm một con người, khó
  Khăn trằn trọc có dễ đâu, không thể hiểu được thoát thai của loài người, giám dạy trẻ khỉ hóa người láo. Động cái là mang công an bộ đội đến dọa dân, đảng muôn ngàn mưu kế lừa đảo
  lấy bí mật làm vũ khí, dậy văn thơ bịp bợm, thơ tự do thật hỗn độn lếu láo. Toán lớp trên đem
  trẻ thơ học, bố mẹ không dạy được con, tất cả phải theo ý thầy cô,
  Bọn thầy cô giáo quỷ ma
  Trăm mưu ngàn kế kiểm tra bằng tiền
  Lắm kẻ kiếm bạc như điên
  Bán điểm lấy tiền trồ chịu ngay đơ.
  Thưa quý vị tiền bối cách mạng, trung bối cách mạng, sơ bối cách mạng, bình tâm đọc nghe
  Hỏi con cháu giỏi bình phẩm những ý này,
  Năm 1994 đích danh mang bài gửi đài tiếng nói Việt Nam tôi khảng định rằng chính đảng công sản phá đảng của mình, vậy những đảng viên còn ảo tưởng trăm năm nữa ư ?
  Ngọc Châu ngày 2/9/2015
  Bùi Quang Thanh

  ReplyDelete
 25. Reply DÂN ĐEN TỰ NGĂM NHỮNG CẢNH :
  Thưa quý vị cùng đồng bào Việt Nam kính mến : Ngót một trăm năm trời cộng sản ra đời, dân việt ta hi vọng chỉ vi độc lập tự do hạnh phúc. Bao nhiêu cao trào thì đại bộ phận dân ta không biết vì trong đói rét dốt. chỉ biết lăn xả theo cách mạng. tin tưởng tuyệt đối, bảo sao nghe vậy , dạy gì học nấy .
  Nhưng thực ra cộng sản vô cùng dã man dùng toàn kẻ ngu lãnh đạo các cao trào, từ diệt đói diệt dốt gây phong trào láo động lấy uy, thật ra từ oai là thối, từ hùng là diệt dùn rẩy xô nhau đến diết nhau hàng loạt xưng anh hùng phong tặng . lấy tiền bạc làm mục tiêu thước đo tri thức . Chúng Cũng xưng văn hiến nước nhà , thử hỏi một câu học để làm gì ? thì đố thằng tài cao nào trả lời đúng. Nếu hỏi về ô tô, nhà nghỉ, ăn chia, chắc chúng cực thạo, xong chúng mang cái chủ nghĩa mác hão huyền đi dọa dân đen, Chao ôi tỉnh, ai đã tỉnh đã thấy mình là đảng viên tích cực đến đâu? Đã biết mình to đầu lớn rại chưa ? ừ mọi người thế, ta cũng thế để được quyền chiếm đoạt của nhau,
  Nhầm nhầm to rồi của ăn là của lo, của cho là của nợ biết sao? Tối mắt vì đồng bạc, mồ mả tổ tông người ta, không biết sợ hãi là gì ? bởi đảng cộng sản cực kỳ dã man, dùng toàn kẻ ngu lãnh đạo, Lấy đồng tiền định thức, học chủ nghĩa mác-xit bỏ hẳn điều cực kỳ quan trọng ( không được phủ định sạch trơn) bây giờ xây chùa để kinh doanh, cũng xưng nước ta văn hiến, có kẻ trong tay vài bằng tiến sĩ, không hiểu đối nhân cha mẹ, tưởng cho tiền sắm cỗ to giỗ tết đủ à? Đi học không giám hỏi thầy,
  Không một chút gì dạy lòng tham, hám bẩm sinh, luật giời là nghiễm nhiên, đảng định ra luật để dẹp giời, Chao ôi ; nhất thế giới ư ? ( bọn khùng ) Nay định luật này mai định luật khác,
  Hàng vạn luật kẻ ngu duyệt, đặt tới vài chục công an phường xã, chính cộng sản phản động
  Lại bảo dân quê, mất an do đảng, đổ cho dân, không được học làm một con người, khó
  Khăn trằn trọc có dễ đâu, không thể hiểu được thoát thai của loài người, giám dạy trẻ khỉ hóa người láo. Động cái là mang công an bộ đội đến dọa dân, đảng muôn ngàn mưu kế lừa đảo
  lấy bí mật làm vũ khí, dậy văn thơ bịp bợm, thơ tự do thật hỗn độn lếu láo. Toán lớp trên đem
  trẻ thơ học, bố mẹ không dạy được con, tất cả phải theo ý thầy cô,
  Bọn thầy cô giáo quỷ ma
  Trăm mưu ngàn kế kiểm tra bằng tiền
  Lắm kẻ kiếm bạc như điên
  Bán điểm lấy tiền trồ chịu ngay đơ.
  Thưa quý vị tiền bối cách mạng, trung bối cách mạng, sơ bối cách mạng, bình tâm đọc nghe
  Hỏi con cháu giỏi bình phẩm những ý này,
  Năm 1994 đích danh mang bài gửi đài tiếng nói Việt Nam tôi khảng định rằng chính đảng công sản phá đảng của mình, vậy những đảng viên còn ảo tưởng trăm năm nữa ư ?
  Ngọc Châu ngày 2/9/2015
  Bùi Quang Thanh

  ReplyDelete

 26. BẠN TÌNH TAO KHANG
  o 0 o

  Tay Trọng định! trốn lánh mình
  Này đừng ! tớ vẫn rập rình tìm Mi
  Tập ta đây chớ hồ ghi
  Cậu muốn an thì ; Phải đón mỗ sang
  Long trọng giải thảm đường hoàng
  Có quân, cờ, tướng, oàng oàng súng kêu
  Rỉ tai nghe lấy! đôi điều
  Này xưa “ bốn tốt” có theo không thì …
  Kệ cha cái lũ dân đi…
  Tao cho mày gì oai nhất trần gian
  Thích tiền hay gái chuyện xoàng
  Bàn chi lãnh thổ mênh mang biển trời
  Bố mày giao cả tao rồi
  Loại đồ nhãi nhép hãy thôi giở trò
  Nghe tao súng đạn đầy bồ
  Mĩ huênh hoang đó chớ vồ uổng công
  Đạn tiền súng ống tao dùng
  Thích thì cứ đến tớ không ngại ngần
  Nên khôn ngậm miệng âm thầm.

  TRÔNG RÕ MẶT MÀY
  18/10/2015
  Bùi Quang Thanh Ngọc Châu H.D,  Figure 1

  ReplyDelete
 27. CHƠI VUI NĂM MỚI

  NGU :
  Ngu là gì .?
  Tại sao Ngu .?

  Thưa quí vi, Ông bà anh chi em: Trong dân dã Việt Nam đương thời ít ai quan tâm.Cứ tưởng rằng Ngu là xấu xí hèn mọn .Nhầm đó, Người ta đã từng Đặt tên Nước Ngu ( 娛 Sung sướng vui tươi phấn khơi ) Tất nhiên còn chữ ( Ngu 愚 mới là ngốc dại dột ) Từ đây mà nhìn lại lịch sử Việt Nam ta năm 1945 Đang lúc hơn hai triêu người chết đói cả đến chết no. Trí thức khỏang trên 10% dân số . Xuất thần cộng sản mang tit có đức Thánh Nguyễn ái Quốc ,chính là Hồ Chí Minh cứu nước . Bọn trẻ con được tâp hợp lại ở từng làng xóm , Dạy các bài hát mới gọi là cách mệnh rồi dạy chữ Quốc ngữ (i tờ ) . Tuyên truyên toàn những những mĩ từ nghe lức lòng người ngu .

  TƯỞNG
  Thật …
  Rất thật ..?

  Thế là nam phụ lão ấu lao vào cuộc, hình thành bối cảnh chông kẻ thù ( xa là giặc trong là thù ) Giảng giải phân hóa giai câp vui thú thật, bão tố lên cuốn cuộn, người người xông lên nhà nhà xông lên, diệt đói diệt dốt, đến đánh Tây diệt tề, đội Việt hùng hình thành . ( phanh thây bổ bụng ăn gan uống máu ăn thề ) Khẩu hiệu trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận dễ, áp đảo lòng người . Đến nay ở tưổi 45 trở lại không được học lịch sử này ( Bởi lý luận người ta đặt. Nhân loại loài người chỉ cò từ khi đảng cộng sản xuất hiện, ) Trước là mọi rợ hoang sơ không đượi ghi vào lịch sử .

  NHẦM
  Bình đẳng ..?
  Ông cháu bằng đầu ..?
  Vợ chồng sảng khoái ..?
  Bỏ đạo .?
  Không dạy tôn ti.?
  Phá công dưỡng dục ..?

  Coi cha con là bạn, vợ chồng mất nghĩa thương yêu, lệch hiểu chữ dục. tuyên truyền cho hiểu chữ XÃ mù mờ . bỏ hẳn nền giáo dục chính thống
  Việt Tộc . Muôn đời nho giáo xóa nhòa, ngu dân văn hiến . được cầm vài bằng tiến sĩ không trả lời được câu hỏi : HỌC ĐỂ LÀM GÌ.?
  Còn tiếp: ( HÃY. TỈNH . LÀM . NGƯỜI …)

  Ngày 1/1/2016
  Bùi Quang Thanh
  Ngọc Châu Hải Dương

  ReplyDelete
 28. (1) CHƠI VUI NĂM MỚI

  NGU :
  Ngu là gì .?
  Tại sao Ngu .?
  Thưa quí vị, Ông bà anh chị em: Trong dân dã Việt Nam đương thời ít ai quan tâm.Cứ tưởng rằng Ngu là xấu xí hèn mọn .Nhầm đó, Người ta đã từng Đặt tên Nước ( Ngu 娛 Sung sướng vui tươi phấn khởi ) Tất nhiên còn chữ ( Ngu 愚 mới là ngốc dại dột ) Từ đây mà nhìn lại lịch sử Việt Nam ta năm 1945 Đang lúc hơn hai triệu người chết đói cả đến chết no. Trí thức khoảng trên 10% dân số . Xuất thần cộng sản mang tít có đức Thánh Nguyễn ái Quốc ,chính là Hồ Chí Minh cứu nước . Bọn trẻ con được tập hợp lại ở từng làng xóm , Dạy các bài hát mới gọi là cách mệnh rồi dạy chữ Quốc ngữ ( i tờ ) . Tuyên truyền toàn những mĩ từ nghe nức lòng người ngu
  TƯỞNG
  Thật …
  Rất thật ..?
  Thế là nam phụ lão ấu lao vào cuộc, hình thành bối cảnh chống kẻ thù ( xa là giặc trong là thù ) Giảng giải phân hóa giai cấp vui thú thật, bão tố lên cuồn cuộn, người người xông lên nhà nhà xông lên, diệt đói diệt dốt, đến đánh Tây diệt tề, đội Việt hùng hình thành . ( phanh thây mổ bụng ăn gan uống máu ăn thề ) Khẩu hiệu trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ, áp đảo lòng người . Đến nay ở tuổi 45 trở lại không được học lịch sử này ( Bởi lý luận người ta đặt. Nhân loại loài người chỉ có từ khi đảng cộng sản xuất hiện, ) Trước là mọi rợ hoang sơ không được ghi vào lịch sử .
  NHẦM :
  Thế nào là nhầm..?
  Bình đẳng , Ông cháu bằng đầu ..?
  Vợ chồng sảng khoái ..?
  Bỏ đạo .? Không dạy tôn ti .?
  Phá công dưỡng dục ..?
  Coi cha con là bạn, vợ chồng mất nghĩa thương yêu, lệch hiểu chữ dục. tuyên truyền cho hiểu chữ XÃ mù mờ . bỏ hẳn nền giáo dục chính thống Việt Tộc . Muôn đời nho giáo xóa nhòa, ngu dân văn hiến . được cầm vài bằng tiến sĩ không trả lời được câu hỏi : HỌC ĐỂ LÀM GÌ.?
  Còn tiếp: ( HÃY. TỈNH . LÀM . NGƯỜI …)
  Ngày 1/1/2016 dương lịch
  Bùi Quang Thanh
  Ngọc Châu Hải Dương
  ……

  (2)

  ( tiếp )
  Hãy:
  Hãy làm gì .?
  Nhìn vào :
  Năm mới,
  Mình,người, làng, nước.
  Dài một thời dùng từ “Anh hùng ”
  Ngạo mạn xưng oai ,
  Tốt,xấu, xác định thái độ ..?
  Trời chu, đát triệt ( Bính Thân )
  Học, hỏi, hiểu, hành,
  Biểu từ, danh từ .
  Nghĩa : bác Mao ?
  Thực tiễn là hòn đá tảng “ một chương của CN. Mác ”
  Thắng, thua, được, mất .
  Nguồn vốn tổ tông.
  Diệt vốn, giết trí , của công, chính chủ .
  Tề gia, trị Quốc.
  Tính tham, hám, bản chất ích kỷ.
  Còn nhiều vấn đề …
  Thưa quý ông, quý bà, nam phụ lão ấu . Thiết yếu của con người , giời cho có khoảnh, độc lập tự do , Tất cả của cải giời sinh giời giữ, Hỏi các bậc “đế vương” đầu đài đương thời, sự học cao “ hiểu sâu ” .? Một người lo bằng kho người làm thì ai .? Dân sáng hay tối. Dân dọa hay dọa dân. Ấu thơ phải biết lề , làng nước phải biết luật , Ai phá đất lề quê thói, Đã là con người nhận thẻ đảng viên CS. Sao còn tôn thờ dâng nhang cầu, nguyên là giả dối . Trong dân dã đang lẫn lộn giả vờ trong c.s., Các tiến sĩ không định nghĩa được chữ ( tốt lành ) Bắt trẻ con học nhiều để bòn rút xương tủy dân , biến dân như quân đôi đó quái quỷ, Chữ quốc ngữ không chính thống Việt Tộc. Lệnh phá đền thờ miếu phủ kẻ nào nhận tội . ? Chịu để dân xây nhiều chùa cùng góp vốn có phải để kinh doanh không.? Định nghĩa thế nào là tôn sư trọng đạo, đạo nào?
  Nhìn con gái khoe Vú, Đùi , có phải kích dục không .? Cộng sản có biết tâm sinh lý của các động vật không ..? Tiền là tiên là phật, Là sức bật của thanh niên, có phải những mệnh đề tuyêt hảo của
  CNXH. Không..? Lô lệ nghĩa thật ra sao ..? Từ Chủ: nghĩa gì ..? Cả một bối bòng bong bọn nghĩ việc, cho trẻ con học để ngu dân những trí già có nhìn rõ không ..? Từ Đảng ( 黨 ) theo chính
  thống nghĩa nho giáo là đểu đả không hơn không kém . ( Cộng là dồn vào một chõ ô hợp, Sản là các loại của cải vật chất ) Ai làm chủ .?
  …..

  ReplyDelete
 29. KÊU TRỜI TRỜI XA
  Trời ơi gây ác ai làm ?
  Bẩy mươi năm rõ gian tham cộng rồi
  Sao trời chẳng lỡ phanh phui
  Chỉ ngay vào chán bọn đui thường làm
  Chúng giết dân chúng phá làng
  Nó cướp nhà cửa dân oan khốn cùng
  Rồi đưa vào đảng đồ hung
  Nhẫn tâm đánh đập không dừng già,thơ
  Đã phá đạo xây chùa hờ .?
  Kinh doanh thần thánh thu to tiền lời
  Thắp hương chùa chúng bảo thôi
  Hương ma thì được ngoài trời tự do
  Đảng gì một lũ côn đồ
  Giết dân bán nước còn to miệng hùng ..?

  Ngọc châu 19/5/2016

  ReplyDelete
 30. TỔNG HỢP MA
  23-25/5/2016
  Mang Tim đến trợ dân lành .
  Họ đang khốn khổ chờ danh Ông nhiều .
  Ông OBama Thật kính yêu .
  Cái cười sảng khoái cái nhau thương loài ...

  Mĩ giúp Việt Nam cái cân câu .
  Cho cả mồi , còn dạy nghề
  Ta không ơn kẻ cho cá .

  ĐỪNG ẢO NHỜ AI ..?
  Hãy tẩy chay Nga Tội ác xúi dân tộc Việt .
  Giết nhau bởi cái chủ nghia Mác man rợ !
  Không còn môt cơ hội nào ghi Ơn chúng .
  Những tên đảng viên kỳ cựu hãy tỉnh ra về với dân tộc Việt .
  Tổng thống Mĩ rất khách quan .

  ////////////////////////////////

  HÃY CÙNG NHAU
  Những hình ảnh buộc những tên cộng sản ngu si,
  Hãy tỉnh mau mau về với dân tộc Việt.
  Đừng dở các bằng đểu cáng ra dọa dân đen .
  Hãy xem tỉ mỉ từng nét của kẻ thù ĂN, CHƠI, NÓI,
  Cười với toàn những người VIỆT
  Mà bọn cộng sản bảo họ là phản động .
  Trân thành cảm ơn những phản hãy làm đúng ý nghĩa phản động của mình ...

  ////////////////////////////

  Chúng ta phải tự thấy người Việt Giết nhau vì con lừa.
  Thế là đã rõ cả rồi . Chăm cho béo tốt sức dài dư xương .
  Vai đồng xương săt lực tồn .
  Chấn đông dẹp bắc chẳng còn đắn do ...
  Mưa cho không khí êm lành .
  Rịu trời oi nắng dân tình thoải tâm ..
  ////////////////////////////

  ReplyDelete
 31. TRUNG THU NHỚ THƯƠNG

  Trung thu trong sáng như gương
  Trăng Rằm soi tỏ nẻo đường đã qua
  Bẩy mươi năm Rằm trong ta
  Trẻ già thử gẫm xem ra thế nào
  Đã nhầm trong “tưởng”xôn xao .?
  Cứ tin độc lập lẽ nào: tỏ ra ?
  Đảng là cái bọn tà ma …
  Trăm phần theo lối Mao già dẫn đưa
  Tâm toan thu lấy Biển Bờ
  Gom vùng Đông Á răng quờ tận nơi
  Hãy mau tỉnh lại con người
  Chớ u mê dại để đời hại ta
  Ruộng nương đất cát sơn hà
  Cộng sản thu hết dân ta còn gì .?

  Rằm trung thu 2016
  Bùi Quang Thanh Ngọc Câu Hải Dương

  ReplyDelete
 32. TRỒNG NGƯỜI CÓ ĐƯỢC KHÔNG :


  Trồng Người là cái gi ? Trước tiên phải định nghĩa được đúng vị . Con người không thể như muôn vật khác được . Gốc của nó là giời sinh. Cũng như muôn loài , có bản chất riêng biệt khác hẳn muôn loài . bởi có tiếng nói có từ ngữ mạch lạc.. khi tinh thông đã nhìn được nguồn gốc cặn kẽ của mình..Đã soi mói lại được vũ trụ bao la vô cùng bí mật .
  Nếu dùng từ ngữ ( trồng người ) là vô cùng ngu xuẩn ..
  Tạm xem thử lại Câu đàn ông đựng nhà đàn bà dựng nghiệp từ đâu ra ..? Nguồn gốc của sinh có phải từ đơn bào đến đa bào không .? Nguồn gốc sự sống có luân hồi không, căn cứ đâu để tin.? Các loài động vật loài nào có tri tuệ cao nhất, Sao vậy .? Hiểu tông giống dòng dõi là gì ? để làm gì ? Có làng rồi có nước, hay có nước rồi mới có làng, từ bao giờ ? Luật nào định cá lớn ăn cá bé bắt đầu từ đâu.? Khi nào xuất hiện đạo đức ? nghĩa là gi? Luật vua thua lệ làng đúng hay sai ? Định nghĩa thế nào là lạc hậu ? Từ đâu đẻ ra
  Các thành ngữ ( vợ chồng là nghĩa tao khang , sao vậy.? ) Luật nào định người đàn bà sống quê cha chết làm ma quê chồng .? ý nào trái .? Thường nhật trong cái trung có cái riêng không . riêng lớn hay trung lớn cái gì định.
  Một con người có số giầu phận nghèo thật sự không.? Kẻ trên người dưới giời định hay người định . lấy gì chứng minh loài người bình đẳng .? Trong con người lực lượng nào mở mang phát triển xã hội. Khi con người toàn quyền sử dụng tiền có tệ không .? mọi người đều có tuệ hay chỉ rất ít .? Trọng tuệ hay trọng nhân .?
  Thưa qúi vị tạm khơi thoáng chút ngẫm đã .Còn nhiều vấn đề lan giải khác,
  Đề cập đến con người lấy mầu mỡ gì để trồng cho sống tử tế .

  Còn nhiều trang sau tiếp…đón coi.

  1/9/2016
  Bùi QuangThanh Ngọc Châu Hải Dương

  ReplyDelete
 33. CẢI TÀ

  Cảm ơn anh Trọng Việt ta
  Con người lú lẫn hóa ra cũng tài
  Dân ơn Anh cũng thấy hài
  Đã đưa “giặc”lại gây tai hay lành
  Mĩ xưa đó trước mắt anh
  Có phải người lành dựng nước Việt Nam ?
  Họ khác mặt kẻ gian tham
  Rước Tàu để nó gây tan nước nhà
  Lý luận anh thật là ma
  Anh theo thằng già giặc lợi giết dân
  Đứng đầu cái đảng vô nhân
  Anh nên tuyên phá cả phần chúng xây
  Bốn đoàn thể tai hại này
  Đảng đoàn tứ trụ đã gây nhiễu hành
  Dân ơn ghi sử nổi danh
  Anh tạo người lành tài giỏi đứng lên
  Việt Nam cường vượng vững bền ./.

  Bùi Quang Thanh
  Ngọc Châu 25/5/2016
  16/06/2016 19:24

  ReplyDelete
 34. AI THIỆT – AI HƠN
  Đinh Dậu Niên

  Lửa trong lòng núi Niên nay
  Thử coi có phải thế này hay không
  Mệnh thủy thì khăc nấu nung
  Ngang bằng Mệnh hỏa tưng bừng sáng tươi
  Đã mang Mệnh Mộc giúp đời
  Còn ta đây thổ thì thôi khỏi bàn
  Anh kim cái phận chẳng hàn…
  Tinh khôi ra nươc, chính Vàng mười phân
  Ngồi trông cho rõ từng phần
  Ai hơn,Ai thiệt rõ rằn mặt ra …

  Xem quẻ đầu năm
  Bùi Quang Thanh

  Đ.T.0914209894

  ReplyDelete
 35. LỜI KHUYẾN THÁCH ĐẢNG CỘNG SẢN

  Việt Nam xuất phát lớn lên từ một tên CƯỚP thu phục toàn dân trong đói dột . tục ngữ có câu : một miếng khi đói bằng một ngói khi no, dễ như đùa . Đã là con cháu người Việt ngày nay gọi là có chút học … tôi nghĩ : ( Nuồi tôi ăn hoc để làm người chắc muôn đời dòng giống của tôi không quên ơn. Nhưng dạy tôi học thành tài để làm quỷ : nhờ mọi người suy hộ xem .? tục ngữ có câu ! ( thiêng thì ta để lên thờ không thiêng ta đổ lỗ chồ ta đái trôi đi ). Lắm kẻ con ơn vong đảng không hề biết thực trạng nó là thằng Tàu. Lợi dụng 100% CNMác- đít: (thể chế không biên giới cộng đồng nhân loại). Chương trình giáo an của trường Nguyễn Ái Quốc đểu cáng cùng cực ru ngủ người ngu. Cần phải tuyên bố giải tán đảng cộng sản để bỏ ngay lập tức các trường đồ sộ này . nay một thiếu tướng công an mới giảng có nhiều đoạn hay đấy đẹp đấy,Nhưng diễn giải tối chỗ : ta phải chung sống với thảng Tàu vì liền giải đất nhầm. Điện Biên phủ của ta Tàu ghét Ông Giáp đấy . Vì Ông Giáp chỉ nghe hai línhTrẻ tếu táo đã làm lên vĩ đại cho dân tộc Việt đấy . Trái ý Tàu muốn giết cả trong lẫn ngoài . Năm công an đến nhà , Tôi đã giải rằng tám thằng đòi lấy ta (việt Nam) chẳng thằng nào đáng. Mà cần phải biết cơ…Tôi khảng định đảng công sản phản động có học phải biết nghĩa chứ.Thực tiễn là hòn đá tảng thế nào ? Nêu ra bài này tôi muốn thách thức những con người giỏi nhất của đảng cộng sản đối thoại với tôi. Một con muỗi cũng thừa sức giết tôi. Cả bục lý luận có giám Không.? Nên đọc (chuyennhaem ) của tôi nhé …

  Ngọc Châu Hải Dương Ngày 17/3/2017
  Bùi Quang Thanh

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 37. Kính nhờ các nhà thư pháp phiên giảng cùng :


  非 來 不 說
  非 說 不 誠

  Giải trình :
  Kính thưa quý vị, phút thiêng liêng đã đổ chuông ngân vang toàn cầu bây giờ vào lúc 1 giờ o 4 phút đêm 26/11/2017 tức giờ tân Sửu, ngày đinh Tỵ tháng tân Hợi , năm Đinh Dậu đúng năm .Sơn hạ hỏa động đất vang giời …
  Vào 18 giờ 07 phút ngày 04/10/2017 cùng một đệ tử,- hai ông con từ Hải Dương đi về Đền thờ cụ trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thôn Lam Am huyện Vĩnh Bảo thuộc thành phố Hải Phòng- mặc dù trời tối và ánh đèn ngoài cửa Đền lờ mờ. Vì thủ nhang đi vắng nên không được vào đền, nhưng vẫn dâng lễ thắp hương vọng sau lời thỉnh cầu cho bản thân gia đình và đất nước thì 5, 10 phút sau lư hương bốc cháy lớn rừng rực, cũng vừa lúc thủ nhang về mở cửa cho vào lễ trong Đền . Sau đó thật tưng bừng hả hê khi trở về. Đêm thiêng này đã được báo mộng cho tôi xuất Linh bát tự này thật là quý báu :

  PHI LAI BẤT THUYẾT
  PHI THUYẾT BẤT THÀNH

  Sau khi phát trên mạng Facebook được nhiều quan tâm . Riêng Quang Vũ Hà Nội đã giải nghĩa cho rằng :
  Chưa đến chưa nói
  Chưa nói chưa thành
  Đã mở ra tia sáng đẹp. Vậy thì đến mới biết, qua mới hiểu. Bát tự này có bốn cặp tỏ rõ bốn phương. Đông tây nam bắc , tám hướng rõ ràng.
  Nếu lấy hữu thuyết đối với phi thuyết rõ ràng đông đối tây, đông êm ả dịu dàng, tây hung hăng nghênh chiến.
  Từ những bát tự này cần mọi người Nam Phụ Lão Ấu phải thấy được chữ nho cực kỳ sâu rộng, những người cộng sản hiểu sao nổi chữ Xã trong cụm từ XHCN mà lại đem phổ hóa cho dân không biết chữ để dập khuôn theo ý chúng . Đây là thuyết lý cực kỳ ngu xuẩn không biết một chút gì về trần gian. Con người có học triết lý việc đời phải hiểu được thuyết là gì ..?
  Nó mênh mông ghê gớm lắm, chữ là một chủ thuyết lại càng ghê, thế mà cộng sản cứ bô bô thao thao bất tuyệt rằng đỉnh cao của nhân loại đấy CN.Marx
  1 / thuyết vô thần
  2 / Vật chất quyết định tinh thần
  3 / Vật chất không bao giờ biến mất
  4 / Kế hoạch sinh đẻ xã hội
  5 / làm theo năng lực hưởng theo yêu cầu
  6 / lấy biểu tượng cái búa cái liềm làm cờ
  7 / xây CNXH trên nền tảng gì ..?
  8 / Lấy chém giết làm đe dọa, lấy tù đầy làm thỏa ghen. Lấy tiền gái làm thỏa chí .
  9 / xóa dấu tích cổ
  10 / bỏ hẳn nền văn học nho giáo
  11 / chiếm tài sản ruộng đất của dân.
  Còn nhiều nhiều nữa mong dân chúng đóng góp… Các tầng lớp trí thức và nhân dân góp ý bao nhiêu thì càng chứng minh được cái chủ thuyết Mác đã sai ngay từ khi được đưa vào đất nước Việt Nam …

  5g,30 phút ngày 26 / 11 / 2017
  Bùi Quang Thanh
  Đ.T. 0914209894

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ô hô, ô hô đảng hỡi !

   Mặt mày hại nước lũ chúng bay …
   Cộng sản cái chi. ? khốn nạn này
   Ôm chân cư trú nương Tàu cộng
   Lũ quỷ đẻ non tại chốn này

   Dân Việt măc lừa nào có biết …
   Mất hướng u mê mới thế này
   Ngót tám mươi năm lũ chó cầy
   Việt Nam uất hận oán chúng may

   Giết trước đánh sau do Tàu cả
   Lời đường ý mật dỗ dành hay
   Sức thần Phù Đổng vĩ đại thay
   Cải tử hoàn sinh cơ hội này…

   Bùi Quang Thanh
   Ngọc Châu Hải Dương
   26/1/2018

   Delete
 38. ĐÓN MỪNG MẬU TUẤT
  2018
  Còn gì hạnh phúc hơn nay
  Chúng nó phơi bày Ăn Tết ngon vui
  Cả Dân tộc cùng phanh phui
  Tội Ác chúng rồi … ( 6 tội )
  Tôi đã chỉ xưa…
  Giết người cướp của cùng trò
  Cụ “Trạng” đã chỉ ai to mồm vùi
  Hỡi Dân tộc Việt Nam Ơi !
  Cùng nhau cụm lại trong ngoài đồng tâm
  Dựng lên nước Việt anh hùng
  Đánh Tàu, xua giặc nội sâm nan tràn … ( đảng )

  7giờ 40 phút ngày 31/12/2017

  Bùi Quang Thanh Ngọc Châu Hải Dương

  ReplyDelete

 39. Ngẫu hứng

  Nếu là người tri thức
  Phải hiểu thực phân minh
  Đuổi kẻ vào sâm lược
  Gắng học hành cho được
  Thấu hiểu ngữ ngôn từ
  Rõ : phi lai bất thuyết
  Ai đào bới tổ tiên
  Ai rõ ngưồn gốc Việt
  Cháy nhà ra mặt chuột
  Tám tám tuổi chưa tường
  Dám ra đường cách mệnh
  Phá nát cả gia tiên
  Con cháu ôi ! thất ( 1 ) hiền
  Phô cái oai hùng rởm
  Chỉ loại nhãi ranh thôi
  Đồ đội váy nát mẹ
  Kiêu ngạo nổi nhất rồi
  Kìa ông bà phổng mũi
  “Thằng” cháu nó đứng đầu
  Trẻ con sành tài cướp…
  Bùi quang Thanh
  31.3/2018

  ReplyDelete
 40. đồ gỗ giá kho chúc mừng năm mới, đừng quên ghé cửa hàng để xem các mẫu bàn ghế, bàn thờ, giường, bàn ăn

  ReplyDelete
 41. HỀ

  Tinh bẩy tư năm qua
  Cộng sản ở nước ta
  Dựng Hồ làm cha già
  Dân tộc tôn sùng nhá
  Cứ tưởng của chúng ta
  Cháy nhà chuột phơi ra
  Gốc Tàu tay Mao đó
  Nói giọng ngọt chẳng ngoa
  Cả nước trẻ cùng già
  Thi nhau tung hô bác
  Bây giờ nó tan tác
  Cộng ấy là cái mô
  Cháu chắt chớ nhầm Hồ
  Một thằng phá tộc Việt
  Trương cờ Mao kiết thiết
  Ai biết sao vàng đâu
  Cái lăng cụ Trạng kể
  Ố chốn quỷ ma rầu
  Lúc nhúc bọn ngựa trâu
  Đốt đuốc ăn tàn phá
  Lôi tướng nhớn nhỏ ra
  Đầy lưu manh nhất nhất
  Dân thì vui hành khất
  Các nước khắp Năm châu
  Kiếm tiền về xây lầu
  Chịu mang ơn đảng chó
  Bàn thiêng thờ chúng nó
  Quyết chống mê tín đầu
  Những ảnh sáng ngầu ngầu
  Chính hề Hồ, Mác, Mao

  1/10/2019
  Bùi Quang Thanh

  ReplyDelete